2017. április 7., péntek

Egy darabka művészettörténet

Heidl György, Raffay Endre, Tüskés Anna (szerk.): Echo simul una et quinta : tanulmányok a pécsi székesegyházról

A tanulmánykötetet a 2012-ben elhunyt Tóth Melinda művészettörténész előtt tisztelegve állították össze. Tóth Melinda az ELTE művészettörténet-angol szakán diplomázott 1962-ben. Tíz évvel később került a MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjához. Kutatásai három fő témát öleltek fel: az Árpád-kori falfestészetet, a román kori épületszobrászat történetét és a pécsi Szent Péter székesegyház román kori építéstörténetét és kőfaragványait.
A tanulmányok a pécsi székesegyházzal foglalkoznak, így állítva emléket a jeles tudósnak.
A kötet három részre tagolható. Első részében régészeti és történettudományi tanulmányokat olvashatunk, majd ezt követi a művészettörténeti témakör. A harmadik részben négy kiváló tanulmányban Tóth Melinda és Pécs kapcsolatát mutatják be a tanulmányokat írók.

A kiadvány a művészettörténettel már behatóbban foglalkozóknak kínál igazi csemegét, hogy alaposabban megismerkedhessenek egyrészt Tóth Melinda munkásságával, másrészt a pécsi székesegyház történetével tudományos szempontból.
-brie-

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése