2017. április 27., csütörtök

Ramóczy Valerián (1807. április 27. – 1864. június 20.)

Forrás:.kozpontiantikvarium.hu
210 évvel ezelőtt született Ramóczy Valerián, katolikus pap, bencés szerzetes, tanár. Egész pályáján tanárként működött. Irodalmi munkássága kezdetben a magyar nyelv fejlesztésére és ápolására irányult. A statisztikával csak akkor került kapcsolatba, amikor tanártársának betegsége majd halála miatt kénytelen volt annak oktatását átvenni a győri jogakadémián. Oktatói tevékenysége alapján írta meg az Álladalomtan című, háromkötetes művét. Ennek első kötetét a statisztika elméletének és Európa, majd a Habsburg-birodalom általános statisztikájának szentelte, a második kötetben Magyarország és Erdély, a harmadik kötetben pedig az egyes európai államok statisztikáját közli. A statisztikát az állam állapotának, erkölcsi és anyagi viszonyainak leírásaként határozta meg, és három részre bontotta: a föld, a népesség és az alkotmány leírására. Bár könyve összességében elavult koncepción alapult, a legújabb adatok alapján dolgozott – Magyarország vonatkozásában például Fényes Elek, Erdélyi János és a Hetilap írásaira támaszkodott – és a gazdasági élet vonatkozásában a számszerűségek leírását is szem előtt tartotta. Munkájában több modern vonás is fellelhető, így a városok népesség szerinti felsorolása, a népességmozgalomra vonatkozó adatok közlése.

Forrás: Mészáros Balázs: Ramóczy Valerián. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 593. p.     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése