2017. május 5., péntek

Havas Sándor (1822. május 5. – 1894. november 2.)

Forrás: Wikipédia
195 évvel ezelőtt született (május 5.) Havas Sándor, jogász, egyetemi tanár. 1851-től karrierje egyenesen ívelt felfelé: Békés és Csanád vármegye titkárává, majd püspökladányi szolgabíróvá, később Szabolcs és Bihar vármegye első megyei biztosává nevezték ki. 1858-tól 1862-ig Borsod vármegye megyefőnöke volt. 1862-ben a Helytartótanácshoz osztották be valóságos osztálytanácsosi pozícióban. 1867-től a Belügyminisztériumban osztálytanácsos, majd 1871-től miniszteri tanácsos volt. A Belügyminisztériumban töltött évei során írta meg A szent korona országainak állam-szervezete és közigazgatása című statisztikai művét, amelyet 1869-ben adtak ki. Rövidesen a Honvédelmi Minisztériumba helyezték át, osztálytanácsosi minőségben. Ebben az időben merült fel az, hogy a hadsereg élelmezését és fölszerelését tőkepénzesek konzorciuma lássa el. 1874-ben régi barátja, Bartal György földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter hívta államtitkárnak az általa vezetett minisztériumba. Innen vonult nyugdíjba 1875. április 4-én. Nyugdíjba vonulása után a Királyi Magyar Tudományegyetemen a közigazgatási jog magántanáraként tanított, valamint a Budapest Városi Erdészeti s Kültelki Bizottmány elnöke volt. Az ő indítványára kezdték meg az aquincumi ásatásokat, továbbá ő lett az elnöke és szószólója az e célra kiküldött bizottságnak.

Forrás: Ternovácz Bálint: Havas Sándor. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 287. p.     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése