2017. május 9., kedd

Heller Farkas (1877. május 9. – 1955. szeptember 29.)

Forrás: Wikipédia
140 évvel ezelőtt született (május 9.) Heller Farkas, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. A két világháború között a magyarországi tudományos élet egyik ismert és elismert szereplőjévé vált. Egyszerre volt nemzetközi tekintélyű tudós és iskolateremtő professzor. Fő kutatási területei a közgazdasági elméletek fejlődése, az elméleti és alkalmazott közgazdaságtan, a pénzügytan volt, valamint jelentős eredményeket ért el az ökonometria és az árelmélet terén is. A határhaszon- elmélet, ezen belül is az osztrák közgazdasági iskola követője volt. A határhaszon elmélete című pályamunkájával elnyerte az MTA Ulmann-díját. Bebizonyította, hogy a háborús gazdaság a hagyományos közgazdasági fogalmakkal is leírható, és nem tekinthető önálló résztudománynak. Kétkötetes közgazdaságtani tankönyvét számos külföldi egyetemen használták alapműként. A Die Entwicklung der Grundprobleme der volkswirtschaftlichen Theorie című közgazdasági elmélettörténeti munkája nemzetközi hírnevet hozott szerzőjének 1921-ben. Az 1925-ben német nyelven megjelent Nationalökonomie című lexikon átdolgozásából született meg Közgazdasági lexikon című munkája, amely részletes képet adott a korszak közgazdaságtanának egészéről. 1943-ban látott napvilágot élete fő művének tekintett A közgazdasági elmélet története című könyve, melyben részletesen sorra vette a közgazdaság- tudomány addig megjelent elméleteinek ismeretanyagát. 1948 után az új hatalom nem tartott igényt tudományos tevékenységére. Elmélettörténeti munkájának angol kiadása részben ezért, részben pedig a lefordított szöveg Budapest ostroma során történt megsemmisülése miatt már nem valósulhatott meg. 

Forrás: Derzsy Márk: Heller Farkas. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 303–304. p.     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése