2017. május 15., hétfő

Kecskés József (1927. május 15. – 2013. július 6.)

90 évvel ezelőtt született (május 15.) Kecskés József, könyvelő, könyvvizsgáló, hivatalnok. 1947 és 1965 között több intézmény, vállalat főkönyvelője, számviteli rendszerének fejlesztője volt. 1954-től 1957-ig a Szakszervezetek Országos Tanácsánál dolgozott főkönyvelőként, majd igazgatóhelyettesként. 1961 és 1964 között a Nehézipari Minisztériumban a számítógépek alkalmazásával kapcsolatos szervezési feladatok megoldásával foglalkozott, illetve a vegyipari ágazat rendszerszervezőjeként működött. Később a Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézetének főelőadója, majd főmunkatársa volt. 1965-től 1969-ig a KSH Számítóközpont munkatársa volt, ahol rendszerszervezőként a készlet- és anyaggazdálkodás modelljének kialakításában végzett eredményes munkát. Szervezői tevékenysége révén elősegítette a lyukkártyás technológia hazai alkalmazását. 1969-től az Statisztikai Kiadóvállalat igazgatója volt. 1989-ben vonult nyugdíjba. Kezdeményezésére az Statisztikai Kiadóvállalat számos új ismeretterjesztő számítástechnikai kiadvány megjelentetését tette lehetővé, többek között ilyen volt az Információ–Elektronika folyóirat, a Számítástechnikai Évkönyv sorozata, az Neumann János Számítógép-tudományi Társaság-évkönyv, a Számítástechnika című lap és a Mikrógép magazin.

Forrás: Derzsy Márk – Nádudvari Zoltán: Kecskés József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 361. p.      

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése