2017. május 22., hétfő

Tegzes Ottó (1917. május 22. – 2008. március 16.)

100 évvel ezelőtt született (május 22.) Tegzes Ottó, statisztikus, programozó, műszaki-gazdasági tanácsadó. Részt vett a KGST Statisztikai Állandó Bizottsága Ügyvitelgépesítési Szakcsoportjának a munkájában, amely a KGST-országok által használt elektronikus gépekhez igyekezett egységes nemzetközi statisztikai nyelvet, a Stalgolt kifejleszteni. Dolgozott a középiskolai statisztikai oktatás feladatainak ellátásában, például a különböző tanulmányi versenyek feladatainak összeállításában és értékelésében. A KSH vezetőinek szakmai háttéranyagokat, vizsgálati jelentéseket készített az időszerű statisztikai, informatikai témákhoz, valamint értékelte a társintézmények előterjesztéseit a KSH Számítóközpont működésével és fejlesztéseivel összefüggésben. Rendszeresen figyelemmel kísérte az informatikai rendszerek statisztikai alkalmazásainak nemzetközi gyakorlatát, a Statisztikai Szemle is közölte tanulmányait – szakírói munkásságának igen jelentős része a külföldi szakirodalom ismertetésére irányult. Ezek sorában 1965-ben például a számítógéppel végzett üzemgazdasági elemzést, 1974-ben pedig az agrárgazdaságban bevált mintavételes statisztikai becslések szakirodalmát mutatatta be. Több alkalommal járt külföldi kiküldetésen, továbbképzése.
Felkészültsége, nyelvtudása évtizedekig jól hasznosítható volt a hazai számítástechnika meghonosításához kapcsolódó műszaki, gazdasági, jogi és programbeszerzési feltételek vizsgálatában. Szervező és rendszerező munkája nélkülözhetetlen volt a hazai előzmények nélküli elektronikus adatfeldolgozó rendszerek hatékony alkalmazásában, az aktuális statisztikai feladatok szerinti hatékony programozásában. Munkája során sokat tett azért, hogy a számítóközpont fiatalabb munkatársai, valamint az informatikai területek irányítói kellő felkészültséget szerezzenek.

Forrás: Kovács Csaba – Nádudvari Zoltán: Tegzes Ottó. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 686–687. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése