2017. június 10., szombat

Fazekas Béla (1922. június 10. – 1994. november 2.)

95 évvel ezelőtt született (június 10.) Fazekas Béla, statisztikus, egyetemi tanár, a KSH elnökhelyettese. Kezdettől törekedett a hazai agrárstatisztika módszertani továbbfejlesztésére. Tekintettel arra, hogy eltávolították az 1940-es évek végén még ott dolgozó agrárstatisztikusokat, főosztályán eleinte új, tapasztalatlan gárda dolgozott. Irányításával hajtották végre 1959–1960-ban a helyszíni felvételen alapuló, teljes körű gyümölcsfaszámlálást, majd 1960–1965-ben a szőlőültetvények teljes körű összeírását. Úgy alakította ki az agrárstatisztika mutatóköreit, hogy azok a területek, az üzemágak és a tulajdonosi szektorok szerinti tervezésre, illetve beszámolásra alkalmas információkat szolgáltassanak az ágazati irányítás és a gazdaság folyamataihoz tartozó tények elemzéseihez. Nagy kihívást jelentett főosztálya számára az 1972-es általános mezőgazdasági összeírás megtervezése és végrehajtása, amelynek során a KSH a Food and Agriculture Organization of the United Nations által a fejlett országoknak javasolt „maximál programot” hajtotta végre. Ennek eredményei egyrészt települések szerint, másrészt összefoglaló, országos és megyei bontású adatsorokkal jelentek meg, tizenhat kötetben. Erre az összeírásra épült a megújuló agrárstatisztikai rendszer. Fazekas nevéhez főződik a világháborút követő második agrárcenzus, az 1981-es végrehajtása is. 1985-ben nyugdíjba vonult, de tudományos tevékenységét a Gazdaságkutató Intézet szakértőjeként folytatta. 

Forrás: Nádudvari Zoltán: Fazekas Béla. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 196–197. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése