2017. június 18., vasárnap

Fügedi Erik (1916. szeptember 22. – 1992. június 18.)

25 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Fügedi Erik, történész, levéltáros, könyvtáros, egyetemi tanár. Pályája kezdetén a településtörténet érdekelte, majd a középkori magyar várostörténetben mélyedt el, munkásságának utolsó évtizedeit pedig a középkori magyar gazdaság- és társadalomtörténeti – népi kultúrával, vallásossággal, mentalitástörténettel kapcsolatos –, illetve a középkori elitre vonatkozó kutatások jellemezték. Hazai és nemzetközi elismertségét jelzi, hogy amikor 1968-ban Budapesten magyar–francia történészkonferenciát tartottak, Fügedi foglalta össze a középkori Magyarországra vonatkozó addigi történeti demográfiai eredményeit. Húsz évvel később szintén ő vállalkozott erre, a francia történetírói iskola, az Annales-iskola módszereire támaszkodva, interdiszciplináris, a történettudomány, a demográfia, az archeológia és az antropológia eredményeit is figyelembe vevő képet adva a témáról; a társadalomtörténet iránt 1969-ben, egy hosszabb párizsi ösztöndíj alatt kezdett el érdeklődni. Ő alkalmazta először a szociológia és a kulturális antropológia módszereit a magyar történettudományban. Ennek egyik példája Az Elefánthyak című munkája, amely az Elefánthy család történetét viszi végig a kezdetektől Mátyás haláláig. A kötet az egykori nádor, Werbőczy Hármaskönyvére és a családi oklevelekre támaszkodik, így az olvasó egy család történetén keresztül betekintést nyerhet a középkori magyar nemesség életét átszövő és meghatározó jogi, társadalmi és egyéb keretekbe. A könyv kiadását Fügedi már nem érte meg, így az posztumusz jelent meg 1992-ben. Az 1970-es években tudománynépszerűsítő írásai is megjelentek. Ezeket a munkáit nemcsak a nagyközönség fogadta jól, hanem a szakma is elismeréssel szólt róluk.
   1965-től 1980-ig, a KSH könyvtárának történeti statisztikai kutatócsoportjában dolgozott. Kezdetben tudományos munkatársként, 1969-től tudományos főmunkatársként, 1972 és 1980 között a kutatócsoport vezetőjeként működött. 1981-ben nyugdíjba vonult. KSH-s évei alatt a Statisztikai Szemle szerkesztőbizottsági tagja volt.

Forrás: Cseh Gabriella – Kovács Csaba: Fügedi Erik. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 227–229. p.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése