2017. június 28., szerda

Hegedüs Lóránt (1872. június 28. – 1943. január 1.)

Forrás: hu.wikipedia.org
145 évvel ezelőtt született (június 28.) Hegedüs Lóránt, közgazdász, író, újságíró, egyetemi tanár, gazdaságpolitikus, országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter, az MTA igazgató tagja. A századforduló táján felszólalt a tömeges kivándorlás ellen és vizsgálta hatásukat itthon és külföldön egyaránt. Tanulmányaiban a Felvidékről, a Dunántúlról és a Székelyföldről az Egyesült Államokba és Romániába kivándorló magyarság sorsát kísérte figyelemmel. A hazai és nemzetközi statisztikai adatokat felhasználva képet adott Magyarország és Európa lakosságvesztéséről, illetve annak következményeiről. Hivatali működése mellett igen jelentős irodalmi tevékenységet is kifejtett. Főként a közgazdaságtan és pénzügytan, a szociológia, valamint az irodalom terén alkotott maradandót. Szociológiai munkáit A szociológia sarktételei cím alatt 1901-ben mutatták be az MTA-ban. Hivatali beosztása révén több mint ötven bizottsági jelentést írt, amelyek a költségvetés helyzetével, az indemnitással és az adókérdésekkel foglalkoztak. Ezeken kívül több folyóiratban is megjelentek gazdasági és pénzügyi tárgyú írásai, amelyek főleg az adókat, adórendszereket vizsgálták. A magyar adóreformról írt munkájával már az egyetemen pályadíjat nyert, a tőzsdeadóról szóló pályaművét pedig már 1895-ben kitüntette az MTA. Pénzügyminiszteri programjának bukása után a szépirodalom felé fordult, ekkor születtek az újkor nagy magyar személyiségeiről szóló regényei. 

Forrás: Derzsy Márk – Rózsa Dávid: Hegedüs Lóránt. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 292–293. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése