2017. június 30., péntek

Laky Dezső (1887. február 1. – 1962. június 30. )

55 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Laky Dezső, statisztikus, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, közellátásért felelős tárca nélküli miniszter, az MTA rendes tagja. Munkássága alapján őt tekintik a hazai társadalomstatisztika és üzemgazdasági statisztika megteremtőjének. Nevéhez főződik a közgazdaság-tudomány és a statisztika hazai összekapcsolása, illetve az elméleti és gyakorlati közgazdaságtan kérdéseinek a statisztika tudományában való adaptálása. A statisztikára társadalomtudományként tekintett, amelynek eredményeit elsősorban a politikának kell felhasználnia az állami és a társadalmi élet objektív szervezése érdekében (politikai hatékonyság követelménye). Ennek érdekében legfontosabb feladatának az adatok gyűjtését (az adatbázis megteremtését) tartotta. Kutatásai átfogják a gazdaságstatisztika, a bűnügyi statisztika, a családstatisztika, a devianciák, a háztartás- és életmódstatisztika tárgyköreit, a közigazgatás és a statisztika kapcsolatát. 
   Korai munkái közül kiemelkedik a magyar városok háztartásainak elemzése az 1910. évi népszámlálási adatok alapján, valamint a ki- és bevándorlást 1899 és 1910 között bemutató tanulmánya. A háború után részt vett a pusztítás okozta károk felmérésében és az adatok elemzésében, majd vizsgálta a tuberkulózis okozta halálozások alakulását. Az 1930. évi adatfelvételek alapján új módszert vezetett be az egyetemi hallgatók szociális viszonyainak elemzésében. Jelentősek Budapesttel foglalkozó munkái is, amelyek sorát a népességfejlődés 1900 és 1920 közti alakulását gazdasági összefüggésben vizsgáló kétkötetes munkája nyitotta meg, ezt további kisebb elemzések követték az életviszonyokról, a munkabérekről, az adóbevételekről, a különböző társadalmi csoportok szociális és gazdasági viszonyairól. A két háború között meghatározó szerepet játszott a hazai statisztikaoktatás megszervezésében és a statisztikusok nevelésében

Forrás: Mészáros Balázs: Laky Dezső. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 445–446. p.      

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése