2017. június 21., szerda

Melly József (1893. november 19. – 1962. június 21.)

Forrás: baratikor.semmelweis.hu
55 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Melly József, orvos, egyetemi tanár. Publikációinak nagy része – amelyek gyakorlati és elméleti kérdésekkel egyaránt foglalkoztak – a közegészségügy, ezen belül az egészségügyi igazgatás témaköreiben jelent meg, írásainak jellege a tudományostól az ismeretterjesztőig terjedt. Magyarországon először számolt be társadalom- egészségtani kutatásokról, amelyeket a budapesti agglomeráció társadalmi környezetében végzett. Tanulmányozta néhány fertőző (például a skarlát), illetve nem fertőző betegség adatainak változását, a budapesti csecsemőhalandóságot, a rák, a cukorbaj, a tuberkulózis halandóságának alakulását, a nemi betegségek viselkedését, a balesetek előfordulását, következményeit és megoszlását, illetve az öngyilkosságok társadalmi és egészséggel összefüggő kérdéseit. Műveiben ajánlásokat tett a megelőzésre, a gondozásra és a terápiára, továbbá foglalkozott a főváros közegészségügyi, település-, környezet-egészségügyi, járványügyi helyzetének elemzésével is. Munkája során szerzett tapasztalatait, valamint elemzéseit statisztikai adatsorokkal támasztotta alá. Egészségtan címmel tankönyvet is írt, Párdányi Emillel társszerzőségben. A középiskolák számára készített tananyag elsősorban a környezet-egészségtan, a testkultúra ismereteit tartalmazta, de a betegségek kialakulásának okait is tárgyalta.

Forrás: Kovács Csaba – Nádudvari Zoltán: Melly József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 491–492. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése