2017. június 3., szombat

Szeless József (1846. december 23. – 1907. június 3.)

Forrás: bookline.hu
110 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Szeless József, statisztikus, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Politikai pályafutásának kezdetén a Deák-párt szimpatizánsa volt, tagként viszont csak a Szabadelvű Párt tudhatta sorai között, amelynek később kecskeméti elnöke is lett. 1884-ben Kecskemét I. választókerületében országgyűlési képviselővé választották, évekkel később pedig, az 1901. évi választások alkalmával Kecskemét város II. kerületéből jutott be újból a parlamentbe. 1878-ban Kecskeméten jelent meg egy statisztikatörténeti és egy kriminálstatisztikai munkája. Számos kecskeméti társadalmi szervezetnek – így a műkedvelő zenekarnak, a dalárdának, a testgyakorló egyesületnek, a vadásztársaságnak és a gazdasági egyesületnek – tagja volt. 1902 és 1907 között pedig a Katona József Kör elnöke, valamint a kecskeméti kaszinó alelnöke volt. Ellátta továbbá a református egyházközség presbiteri és egyházmegyei tanácsbírói feladatait, tagja volt a kecskeméti törvényhatósági és közigazgatási bizottságnak, a kecskeméti jogakadémia vizsgálóbizottságának, valamint az igazgatótanács elnöki tisztét is betöltötte.

Forrás: Derzsy Márk: Szeless József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 662. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése