2017. június 24., szombat

Tamásy József (1919. szeptember 1. – 1987. június 24.)

30 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Tamásy József, statisztikus, család- és háztartásdemográfus. Bár hivatali működésének első területei az iparstatisztika, majd a kulturális statisztika voltak, igazán kiemelkedő és maradandó teljesítményt a népszámlálásnál és a népességkutatónál ért el. Részt vett az 1960. és 1970. évi népszámlálás, valamint az 1963. és 1968. évi mikrocenzus előkészítő, felvételi, feldolgozási, elemzési és adatközlési munkáiban. Fő kutatási területe a család- és háztartásdemográfia lett, elsőként foglalkozott a hazai népesség családösszetétel szerinti vizsgálatával, valamint a családok és háztartások demográfiai, társadalmi-foglalkozási összetételével. Jelentős kezdeményezése volt a családok és háztartások előreszámítására vonatkozó módszerek kidolgozása, majd a számítások elvégzése. Hivatali pályája minden szakaszában és témakörében publikált, elsőként a hazai villamosenergia-ipar helyzetéről, majd a kultúra, oktatás és sport, leghosszabb ideig és legintenzívebben pedig a demográfia különféle területeiről. Tagja volt a Bevezetés a demográfiába című tankönyv szerzői munkaközösségének. Közreműködött az Új magyar lexikon statisztikai tárgyú szócikkeinek elkészítésében, és szerkesztője volt a Statisztikai évkönyv angol kiadásának. Fordítási és több kiadónál lektorálási tevékenységet is végzett.

Forrás: Rózsa Gábor: Tamásy József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 680–681. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése