2017. június 25., vasárnap

Zorn Vilmos (1847. június 25. – 1924. október 31.)

170 évvel ezelőtt született (június 25.) Zorn Vilmos, jogász, egyetemi tanár. A győri jogakadémiára 1874 augusztusában nevezték ki rendkívüli tanárnak. Első tanévében a Monarchia statisztikáját és a bányajogot adta elő, a következő évben magyar közigazgatási jogot és európai jogtörténetet is tanított. Speciális kollégiumi tárgyként oktatta a statisztika elméletét, az államszámviteltan alapjait és az európai államok statisztikáját. Munkája mellett a város statisztikai bizottságának tevékenységében is részt vett. 1891-től 1895-ig a kassai királyi jogakadémián a nemzetgazdaságtan, a pénzügytan és a magyar pénzügyi jog tanszék előadójaként folytatta az egyetemi oktatást. 1895 és 1905 között – ugyancsak Kassán – a politika és a közjog tanszékén volt egyetemi tanár. 1905-ben a kassai jogakadémia igazgatójává nevezték ki. 1869-ben napvilágot látott, jól szerkesztett táblázatokkal és megoszlási viszonyszámokkal gazdagított egyetemes statisztikai kézikönyvében (Az egyetemes statisztika vezérfonala) ismeretterjesztő jelleggel tárgyalta az európai államok földrajzát, népességét, pénz- és hadügyeit, nemzetgazdasági és kulturális viszonyait, míg a többi kontinensről vázlatos ismertetést adott.

Forrás: Rettich Béla – Rózsa Dávid: Zorn Vilmos. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 766. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése