2017. július 21., péntek

Cseh-Szombathy László (1925. június 8. – 2007. július 21.)

Forrás: mek.oszk.hu
10 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Cseh-Szombathy László, szociológus, demográfus, statisztikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Tudományos pályafutása egy I. Rákóczi György hadjáratairól írott, háromrészes hadtörténeti tanulmánnyal indult 1956-ban. Munkássága kiterjedt a történeti demográfiára, az életszínvonal mérésére, a társadalmi rétegek szerinti elemzés, összehasonlítás módszerére és eredményeire, a családszociológiára és számos társadalomstatisztikai jelenségkörre. Részt vett az időmérleg-vizsgálatok módszertani előkészítésében. 1962-től reprezentatív felméréseket végzett a magyarországi öngyilkosságokról. Megismerte és az 1960-as évek közepétől alkalmazta is a társadalomtudományokban külföldön sikerrel hasznosított matematikai statisztikai módszereket. Társzerkesztője volt az 1968-ban megjelent A szociológiai felvétel módszerei című forrásmunkának, amely a magyar szociológiatudomány egyik fontos kézikönyve lett Statisztikai adatok alapján elemezte az olyan deviáns magatartásokat, mint az alkoholizmus. Nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményeket ért el az öregedési folyamat statisztikai-szociológiai- szociálpszichológiai elemzésével. Jelentős munkát végzett népesedéspolitikai téren is. Szakértőként feladatokat kapott a gyes bevezetését előkészítő népesedési felmérésekben, majd az 1970-es évek végén a hatásvizsgálatokban is részt vett. Javaslatára indult meg a rendszeres adatgyűjtés a gyermekgondozási segélyt igénybe vett személyekről. Többéves kutatást irányított az életmód tanulmányozása terén 1975 és 1980 között. Az 1990-es évek végén a kormány felkérésére komplex népesedéspolitikai koncepciót dolgozott ki a kedvezőtlen demográfiai folyamatok szükséges és lehetséges befolyásolására. A statisztikai feladatok után, az 1970-es évek második felétől, főként családszociológiai témákkal foglalkozott, 1985-ben jelent meg A házastársi konfliktusok szociológiája című műve.

Forrás: Marton Ádám – Nádudvari Zoltán – Ternovácz Bálint: Cseh-Szombathy László. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 147–149. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése