2017. szeptember 1., péntek

95 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Pecz Samu

1922. szeptember 1-én hunyt el Pecz Samu műépítész, műegyetemi tanár, aki olyan épületek tervezésében vett részt – többek között –, mint a Központi Vásárcsarnok vagy éppen a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának épülete; de Budapesten kívül is dolgozott, tervezett épületet Debrecenben, Beregszászon, Ungváron és Fiumében is. 

Pecz Samu 1854. március 1-én született Budapesten. A budapesti műszaki főiskola után a stuttgarti műegyetemen folytatta tanulmányait; Theophil Hansen tanítványaként két évig a bécsi Művészeti Akadémián is képezte magát. Már egyetemi évei alatt elnyerte a rangos Preis Stipendiumot, ami a legjelentősebb építészhallgatói díj volt akkoriban. Dolgozott Schulek Frigyes, Hauszmann Alajos és más rangos korabeli építészek mellett is. 1887-ben kinevezték az ókori építészet magántanárává a Műegyetemen, majd 1888-tól haláláig a Középítéstan 1. számú Tanszék professzora volt. Jelentős szerepe volt a vasszerkezet magyarországi elterjesztésében, építészeti alkalmazásának kiterjesztésében. Tagja volt több jelentős szakmai szervezetnek, emellett több jelentős szakirodalmi munka alkotója. 

Pecz Samu minden épületén feltűnik, hogy milyen jártassággal alkalmazta a gótika korának szerkezeteit-formáit. Felkészültségét legjobban talán a Szilágyi Dezső téri református templom épülete mutatja. Több rangos építészeti tervpályázaton nyert I. díjat. Munkáinak legtöbbjét pályázati sikereinek köszönhette. A Szépművészeti Múzeumra kiírt tervpályázatot is ő nyerte el 1899-ben, de végül – a tér összhangjára való hivatkozással – a megbízást Schickedanz Albert kapta. Pecz teherbírása hatalmas volt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy ugyanebben az évben készítette el a lipótvárosi zsinagóga építésére meghirdetett pályázat terveit is. A Városligeti evangélikus templom és gimnázium terveit az ő nevével fémjelezhetjük. 

Úttörőként használt új anyagokat és szerkezeteket. A Központi Vásárcsarnokban a vasszerkezetet teljesen új szemlélettel alkalmazta. A vasszerkezet által megkövetelt tiszta tömegforma kivetül az épület külső képére. Az épület egységei között harmonikus rend alakult ki. Szemlélete segítette abban, hogy az addig csak mérnöki szerkezetként alkalmazott vasszerkezeteket építészként formálja meg. 


Pecz Samu szobrát 1929. június 29-én a Szilágyi Dezső téren állították fel. 

Jelentősebb munkái (többek között): 

18931896. Budapest, Központi Vásárcsarnok
18921896. Budapest, I. kerület, Szilágyi Dezső téri református templom 
1898. Budapest VIII. kerület, Múzeum körút – Gólyavár 
1900. Beregszász, Állami Főgimnázium 
19011902. fiumei Tengerészeti Akadémia 
1902. Ungvár, reáliskola 
19031905. Budapest, VII. kerület, Városligeti fasor 19., Evangélikus templom és gimnázium 
1909. Budapest, XI. kerület, Műegyetem: a könyvtár, a műszaki mechanika, a mechanikai technológia, a géplaboratórium, a központi gépház épülete 
19091912. Budapest, VIII. kerület, Nagyvárad tér – Üllői út 121. kislakásos bérház 
19131926. Budapest, I. kerület, Bécsi kapu tér, Országos Levéltár (befejezte: Nagy Károly) 

Pecz Samu épületeinek anyagszerűségével és a felhasznált szerkezetek őszinte megmutatásával vált ki kortársai közül. Művei nyerstégla architektúrájú kora gót szellemben fogantak, a mesterségbeli kivitel különös gondosságával, amely egyes szakmai vonatkozásaiban a haladóbb szellemű konstruktív felfogás úttörője volt. 

Források (és egyben ajánlott irodalom): 
 • A magyarországi művészet története 6/1-6/2. kötet. Magyar Művészet 1890-1919. Akadémia Kiadó, Budapest 1981.p. 198-199. 
 • Gerle János – Ferencfy Kovács Attila – Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Szépirodalmi Könyvkiadó – BONEX, Budapest 1990. p. 154. 
 • Gerle János: A századforduló. Városháza, Budapest 2001. 62 p. 
 • Lajta Edit (szerk.): Művészeti kislexikon. Akadémia Kiadó, Budapest 1973. p 469. 
 • Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC11587/11997.htm 
 • Nagy Gábor: Budapesti vásárcsarnokok a századfordulótól napjainkig. 
 • Pecz Samu, a városépítő. http://manda.blog.hu/2014/02/28/pecz_samu_a_varosepito 
 • Pecz Samu. https://hu.wikipedia.org/wiki/Pecz_Samu 
 • Rados Jenő: Magyar építészettörténet. TERC, Budapest 2013. 
 • Szegő György – Haba Péter: 111 év – 111 híres ház, B+V Kiadó, Budapest 2003. 
 • Zádor Anna – Genthon István (szerk.): Művészeti lexikon 3. kötet L – Q. Akadémiai Kiadó, Budapest 1967. p. 723 
– brie –

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése