2017. szeptember 8., péntek

Benisch Artúr (1881. szeptember 20. – 1972. szeptember 8.)

Magyar Figyelő 1914/2
45 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Benisch Artúr, tanár, tanügyi szakember, közigazgatási és kisebbségi szakértő, statisztikus. Érdeklődése két nagy területre terjedt ki: egyrészt a nemzetiségi kérdésre, aminek alapjául a német gyökerő család mellett az szolgált, hogy gyerekkorát soknemzetiségű területeken töltötte, másrészt pedig a földrajzi, közigazgatási kérdésekre. Több írása jelent meg iskolapolitikai és történeti statisztikai témákról is. Munkája hatékonyságát segítette, hogy kitűnően tudott németül, kutatásai miatt pedig megtanult olaszul, franciául, spanyolul, angolul és horvátul is. Hosszú élete során önálló művei mellett számos cikket, tanulmányt írt a vidéki és fővárosi közéleti és szakmai sajtóorgánumok számára is, így írásai többek között megtalálhatók a Szlavóniai Magyar Újság, a Magyar Figyelő, a Délmagyarország, a Magyar Paedagogia, a Huszadik Század, a Történeti Statisztikai Közlemények, a Jogtudományi Közlöny, a Magyar Statisztikai Szemle és az Állam és Igazgatás hasábjain. A KSH az 1960-as évek első felében megbízta egy helységnévtár elkészítésével, amellyel 1966-ban készült el. Ez volt utolsó nagyobb munkája.

Forrás: Kovács Csaba: Benisch Artúr. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 101102. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése