2017. október 6., péntek

Bene Lajos (1903. november 20. – 1977. október 6.)

40 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Bene Lajos, statisztikus, demográfus, egyetemi tanár. Fő érdeklődési területe az összeírások technikája, a népesedésstatisztika és a gazdaságstatisztika volt. Foglalkozott a demográfiai elemzések matematikai vonatkozásaival és a népszámlálás elvi kérdéseivel. Új módszereket vezetett be a népesség területi alakulásának vizsgálatára, a népesség súlypontjának meghatározására 1927–1928-ban több cikket írt a Statisztikai Szemlébe a hazai ipar különféle ágairól. Számos dolgozatot készített Budapest népességéről. Az 1925 végén végrehajtott, népszámlálási jellegű fővárosi összeírás eredményei alapján készítette el és jelentette meg a társadalom és a gazdaság szempontjából rendkívül fontos foglalkozási csoportokat vizsgálva előbb a budapesti iparosokról, majd a budapesti kereskedőkről szóló nagy tanulmányait. Néhány évvel később Magyarországon elsőként vizsgálta és ismertette a mérnökök gazdasági és szociális helyzetét. Szerkesztője volt az Országos Gazdaságstatisztikai és Konjunktúrakutató Bizottság Közleményeinek. Háztartás-statisztikai, településtipológiai, vándorlástani és történeti statisztikai munkákban is részt vett. Közreműködője volt a Bevezetés a demográfiába című, 1964-ben megjelent kötetnek. Több vonatkozásban foglalkozott a mintavételes felvételek kérdésével, előbb az 1960-as évtizedben a népszámlálással, majd az 1970-es évek elején a készülő ELAR mintakialakításával kapcsolatban

Forrás: Rózsa Gábor: Bene Lajos. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 97–98. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése