2017. október 27., péntek

Bokor Gusztáv (1877. október 27. – 1936. augusztus 12.)

140 évvel ezelőtt született (október 27.) Bokor Gusztáv, jogász, statisztikus. A KSH-ban munkája kezdetén egy történeti mű összeállításával bízták meg, amelyet A magyar hivatalos statisztika fejlődése és szervezete címmel adtak ki a millennium évében magyarul és németül. Kezdőként a statisztikai tájékoztatás hivatali feladatait is ő végezte. 1896-ban a munkaközvetítés statisztikájáról, 1897-ben Oroszország első népszámlálásáról, majd – az 1901-es budapesti kongresszushoz kapcsolódóan – az International Statistical Institute-ról jelent meg tanulmánya. Mindezek mellett ismertetéseket közölt a székesfőváros statisztikai évkönyveiről. 1902-től 1904-ig közgazdasági és statisztikai munkásságát a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége titkáraként folytatta. Ezt követően megválasztották a Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesülete főtitkárának, és ebben a tisztségében 1904 és 1919 között végzett gazdaságszervező munkát. Feladata többek között a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és tagszervezetei hazai és nemzetközi kapcsolatainak szervezése, a tájékoztatás, a tárgyalások előkészítése, illetve az egyeztetéseken való képviselet volt. 1908 és 1918 között a Vegyészeti Lapok című folyóiratot, 1925 és 1932 között – Gratz Gusztávval együtt – az Ungarishes Wirtschafts-Jahrbuch című német nyelvű évkönyvsorozatot szerkesztette. A magyar gazdaságról tájékoztatást adó mű keresett volt külföldön is. A sorozat amellett, hogy elősegítette a külföldiek részére a magyar gazdasági viszonyok megismerését, kézikönyvként szolgált a belföldi szakembereknek is. 

Forrás: Nádudvari Zoltán – Rettich Béla: Bokor Gusztáv. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 120. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése