2017. október 10., kedd

Kepecs József (1928. november 28. – 2002. október 10.)

15 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Kepecs József, közgazdász, demográfus. Kepecs mind a népszámlálások és a mikrocenzusok, mind a KSH más szakmai területeit érintő adatgyűjtések szervezésére, módszertanára, a kérdőívek tervezésére, a megfelelő utasítások kidolgozására, a különféle érdekelt társintézményekkel való kapcsolattartásra, a végrehajtás részleteire, az adatok feldolgozására és közlésére vonatkozóan alapos ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezett. Különös érdeklődést tanúsított a népességszámok és a területi adatok alakulása, az iskolázottság, képzettség, nemzetiség szerinti megoszlás, a társadalmi osztályok és rétegződés problémái iránt. A Népszámlálás vezetőjeként kiemelt szerepe volt az összeírások adatait bemutató összes (több száz) kötet anyagának elkészítésében. Kiadványsorozatot szerkesztett a magyar népszámlálások történetéről, módszertanáról, dokumentumairól. Szervezte és irányította a Népszámlálás és a SOTE Gerontológiai Központ nemzetközileg is egyedülálló kutatását, amelynek keretében 1987-ben a népesség-nyilvántartás címlistája alapján teljes körű statisztikai adatfelvétel készült a száz évnél idősebb személyekről. Jelentős részt vállalt az 1990. évi népszámlálás előkészítő munkáiból is, de a végrehajtás feladatait egészségi okok miatt már nem tudta vállalni. 

A KSH főtanácsosaként, majd nyugdíjasként tovább dolgozott. Hivatali támogatással és külső források, elsősorban az OTKA – és az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások – bevonásával rendszerezte és hozzáférhetővé tette a korábbi népszámlálások még nem publikált, községi szintű anyanyelvi és vallási adatait, összehasonlítva az utódállamok későbbi népszámlálásainak eredményeivel. Ezek a hiánypótló információk abszolút számokat és százalékos megoszlásokat tartalmazó kötetekben jelentek meg. Az 1990-es évek második felében az ő irányításával indult meg a Népszámlálás az ezredfordulón című kiadványsorozat, amelynek fő célja a 2001-es magyar népszámlálás módszertani megalapozása volt

Forrás: Rózsa Gábor: Kepecs József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 378–380. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése