2017. október 19., csütörtök

Pikler J. Gyula (1864. május 12. – 1952. október 19.)

65 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Pikler J. Gyula, orvos, statisztikus, közgazdász, a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal aligazgatója. 1896-tól a Pester Medizinisch-Chirurgische Presse főmunkatársaként a magyar orvosi tudományos irodalmat a külföld előtt ismertető rovatot szerkesztette. A magyarországi orvosegyesületek üléseiről rendszeresen tudósította a Wiener Medizinische Wochenschrift című lapot. A nagyvárosi nyomorról, betegpénztári orvosként szerzett tapasztalatairól tárcákban adott számot; benyomásairól Don Quixote álnéven közölt írásokat különböző munkás szaklapokban. Statisztikusként elsősorban mortalitási vizsgálatokkal és lakáskérdéssel foglalkozott. 1897-től Budapest halandósági statisztikáját készítette. A Városi Szemlében 1908-tól 1948-ig számos tanulmánya, közleménye látott napvilágot. A georgizmus szellemében fogant tanulmányaiban kiállt a tiszta városi telekértékadó, vagyis – a közterületek, a közhasznú egyesületek és a közintézmények épületeinek helyet adó telkek kivételével – az adott törvényhatóság területén lévő összes beépített vagy beépítetlen, percellázott vagy parcellázatlan telek megadóztatásának bevezetése, illetve a termelést és a fogyasztást sújtó adók mérséklése mellett. Ezt az általa telekértékadó-rendszernek nevezett szisztémát a társadalom jogos önvédelmi eszközének tekintette a munkanélküliséggel, a drágasággal, a lakásínséggel, a zsúfoltsággal és ennek egyik szövődményével, a tüdővésszel szemben. Az infláció, az érték és a stabil pénz elméletével kapcsolatos kérdésekről értekezett a Schmollers Jahrbuchban 1927-ben napvilágot látott nagy tanulmányában. 1934 és 1936 között Állam és Polgár címmel közgazdasági folyóiratot szerkesztett.

Forrás: Nemes Erzsébet – Rózsa Dávid: Pikler J. Gyula. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 580–581. p.    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése