2017. november 8., szerda

Acsádi György (1924. december 22. – 2012. november 8.)

5 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Acsádi György, paleodemográfus, demográfus. Elsősorban a termékenység és a halandóság vizsgálatával foglalkozott. Acsádi bekapcsolódott a hazai paleodemográfiai kutatásokba is. 1952 és 1972 között a KSH-ban dolgozott, végigjárva a ranglétra fokait az előadói besorolástól az osztályvezetői kinevezésig. Első, Nemeskéri Jánossal és más társszerzőkkel jegyzett írása az ivádi embertani kutatásokról 1953-ban jelent meg. 1954-ben a Statisztikai Szemlében ismertette a reprezentatív módszerek demográfiai alkalmazásának lehetőségeit. 1957-ben kezdeményezésére indult meg a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Reflektorfényben című népszerű könyvsorozata. 1957 és 1963 közötti írásai – többnyire ugyancsak társszerzőkkel – az öregedés, a halandóság és a paleodemográfia tárgykörében maradtak, de megjelentek Magyarország és a világ fontosabb országainak népesedési helyzetéről, valamint a belföldi és nemzetközi vándormozgalom különböző tényezőiről szóló írásai is. 1960-tól kezdve egyre többet publikált magyarul és angolul, kutatói témaválasztása pedig eltolódott a női termékenység, a családtervezés, a születésszabályozás és a népesedéspolitika kérdéseinek irányába. Közreműködött a Bevezetés a demográfiába című tankönyv megírásában és szerkesztésében. Korábbi munkái összefoglalását adta Nemeskéri Jánossal közösen írt, 1970-es kötete History of Human Life Span and Mortality címmel, amely nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki. 

A KSH egyik vezető szakértőjeként csatlakozott az IUSSP-hez (International Union for the Scientific Study of Population), és munkáival egyre nagyobb tekintélyt vívott ki magának a nemzetközi demográfustársadalomban. 1961 és 1977 között előadóként négyszer vett részt a szervezet népesedési világkongresszusain (New York, Belgrád, London, Mexikó). A New York-i székhelyű Population Council megbízásából 1970-től népességkutató intézetet hozott létre Nigériában az Ile-Ife-i egyetemen. 1976-ban New Yorkba költözött. Acsádi független szakértőként számos népességtudományi kutatásban és programban vett részt az ENSZ, a UNFPA (United Nations Population Fund), a Világbank, különféle alapítványok és kormányok megbízásából. Behatóan foglalkozott a nigériai jorubák hagyományos születésszabályozási módszereivel, általánosabban az afrikai reprodukció kérdéseivel, a fejlődő országok családtervezési problémáival. Tanulmányozta Dél-Ázsia, Afrika és Latin-Amerika demográfiai és kulturális tényezőinek összefüggéseit az anyák morbiditási és halandósági mutatóival. Népességtudományi és oktatómunkája során bejárta Európát, számtalan nemzetközi konferencia résztvevője volt. Magyarországon is gyakran szerepelt a média és az egyetemek vendégeként. 

Forrás: Rózsa Gábor: Acsádi György. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 44–45. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése