2017. november 1., szerda

Horváth Piroska (1936. augusztus 17. – 2012. november 1.)

5 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Horváth Piroska, közgazdász, statisztikus. Munkásságának fontos jellemzője volt, hogy átfogóan ismerte, elemezte a pénzügyi folyamatokat, azok lényeges hajtóerőit. Kiemelte a meghatározó tényezők hatásait, módszertant dolgozott ki az áttekinthető és összehasonlítható mutatósorozatok összeállításához. Rendszeresen folytatott egyeztetéseket a fontosabb számviteli és pénzügyi adatok gazdáival, elsősorban az MNB-vel, a pénzügyi, ipari, kereskedelmi tárcákkal, valamint gazdasági elemzőkkel, a beszámolási rendszer kidolgozóival. A szakmai viták eredményeként az anyagi és a pénzügyi folyamatokat leíró szakstatisztikákba összehangolt tartalommal és osztályozásokkal beépültek a nemzeti számlák rendszere összeállításához szükséges adatkörök. Életműve nem a nyilvános kiadványok vagy konferenciák publikált tanulmányai révén maradt fenn, helyette ő alakította ki és valósította meg számos nem nyilvános hivatalos dokumentum koncepcióját. A munkahelyi szakmai vitákon és a munkatársi kapcsolatokban ható pedagógiai eredményei gyakran mások tanulmányaiban, az alkalmazott statisztikai, jegybanki módszertanokban jelentek meg. Nemzetközi elismertségének egyik jele, hogy egy időben tanácsadóként segítette a mexikói statisztikai hivatal munkáját.

Forrás: Kovács Csaba – Nádudvari Zoltán: Horváth Piroska. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 318–319. p.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése