2017. november 18., szombat

Turáni József (1927. november 18. – 2010. április 18.)

90 évvel ezelőtt született (november 18.) Turáni József, statisztikus, helytörténész, a KSH Vas megyei igazgatóhelyettese. Szakterülete a településvizsgálat és -demográfia volt, de 1959-től helytörténeti kutatásokat is végzett. Írásai pontosságról, mélyreható elemzőkészségről és világos kifejezésmódról tanúskodtak. Nyugdíjba vonulásáig több mint ötven publikációja látott napvilágot helyi és országos folyóiratokban, elsősorban a Területi Statisztikában, a Területrendezésben, a Demográfiában, a Vasi Szemlében, az Állam és Igazgatásban és az Élet és Tudományban. A Területi Statisztikában megjelent tanulmányai közül hét részesült a lap nívódíjának valamelyik fokozatában. Emellett számos aktuális cikket közölt tollából a Vas Népe című napilap is. Szerepet vállalt a KSH dolgozóinak szakmai továbbképzésében, felkészítésében a közép- és felsőfokú statisztikai képesítés megszerzésére. Rendszeresen meghívást kapott a hivatal által szervezett munkacsoportokba, amelyek keretében többek között a gazdaságilag elmaradott térségek vizsgálatának módszereiről és a megyei évkönyvek továbbfejlesztési lehetőségeiről készített javaslatokat.

Forrás: Horváth László – Varga János: Turáni József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 717–718. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése