2017. december 30., szombat

Varga István (1897. július 5. – 1962. december 30.)

Forrás: antikvarium.hu
55 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Varga István, közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. Tanulmányaiban a tervgazdaság különböző problémáit vizsgálta, rámutatott a közgazdasági szaknyelv hazai fogyatékosságaira. Az időtálló és szakszerű definíció hiányainak hatásait a nyereség fogalmának elemzésével mutatta be. Egyetemi tananyagokat is írt, több nemzedék tanult egyetemi jegyzeteiből, tankönyveiből, például a Pénzügytan című kötetéből. A konjunktúraelmélet, a pénzügytan, a demográfia, a statisztika, a fogyasztás gazdaságtana, és más közgazdaság-elméleti tárgyak előadója volt. Vizsgálatokat végzett a fogyasztás-gazdaságtan és a reklám „polgári” jellegűnek minősített témaköreiben. Munkáiban úttörő jellegű, a magyar közgazdasági gondolkodást jelentősen formáló megállapításokat tett közzé. A nemzeti jövedelem fogalmát is újszerűen értelmezte Matolcsy Mátyással közösen írt tanulmányában; a materiális jószágtermelés mellett az immateriális javak teljesítményét is a nemzeti jövedelem részének tekintette, és számítását nem naptári, hanem gazdasági évre vonatkozóan végezte el. 1928 és 1949 között az ő irányításával adta ki negyedévenként a KSH hivatalos adataira alapozott elemzéseit a konjunktúra alakulásáról. A kiadványsorozat tanulmányai a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem adatait ismertették. Az 1940-es évek közepén a sikeres stabilizáció megvalósításának programját új alapokra helyezte. Gyakran idézett tanulmánya A magyar valutacsoda címmel 1946 októberében jelent meg. Gazdaságpolitikai jelentőségű volt a hazai ár- és bérrendezés kérdésében kidolgozott koncepciója, amely reális lehetőséget adott a rendkívül súlyos 1945–1946. évi hiperinflációs helyzet felszámolására.

Forrás: Fenyvesi Lászlóné – Nádudvari Zoltán: Varga István. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 731–733. p. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése