2018. január 6., szombat

Edvi Illés Aladár (1858. január 6. – 1927. április 24.)

160 évvel ezelőtt született (január 6.) Edvi Illés Aladár, gépészmérnök, oktatásszervező, egyetemi tanár. Figyelemmel kísérte az ipar egészére vonatkozó magyar és külföldi szakirodalmat. A technológián túl a vasipar történetét is tanulmányozta, ezzel korának egyik legjelentősebb kohászattörténeti szakértőjévé vált. Tanári tevékenysége alatt kiváló kohászati szakemberré képezte magát. Az iparoktatás egyik úttörője volt, aki munkásságával megteremtette a magyarországi ipari oktatás alapjait. Szakíróként is jelentős életművet hagyott maga után. Vizsgálódásainak spektruma igen széles volt: témái között szerepelt a gyártástechnológia, a kohászat, a gyártörténet és a hazai vasipar története. Munkáinak forrását személyes tapasztalatok, levéltári kutatások és statisztikai adatsorok képezték, amelyek feldolgozását példás szorgalommal és pontossággal végezte.

Forrás: Derzsy Márk: Edvi Illés Aladár. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 176–177. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése