2018. január 23., kedd

Ízelítő a KSH Könyvtár megvásárolható kiadványaiból

A statisztika történetei című sorozatunkban tudomány- és intézménytörténeti témájú monográfiákat, tanulmány- és szöveggyűjteményeket adunk közre. A statisztika történetei cím egyrészt az elbeszélhető, elbeszélendő históriák sokszínűségére, másrészt az egyazon problémakörrel, eseménnyel, életúttal kapcsolatban felmerülő számtalan legitim kérdés, megközelítés, szempont lehetőségére utal.

Faragó Tamás: Három évtized - A KSH Könyvtár történeti statisztikai kutatócsoportjának története (1954–1985)
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Budapest 2015. 270 p.

A kötet egy kicsiny, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának köpönyegében rejtőző kutatócsoport történetéről szól. E csoportról manapság már a történészszakma is keveset tud, holott a gazdaság- és társadalomtörténet terén fontos, a népességtörténetben pedig meghatározó szerepet játszott az 1956 utáni huszonöt évben. Ha a szerző személyes emlékekkel és tapasztalatokkal átszőtt szövegében és közölt dokumentumaiban elmélyedünk, plasztikus képet kapunk a tudományos kutatás Kádár-korszakbeli lehetőségeiről és annak határairól. A kutatócsoport története jól példázza azt, hogy e manapság gyakran meglehetősen egysíkúan bemutatott világban is volt lehetőség az önálló gondolkodásra és az egyéni cselekvésre, amennyiben az közvetlenül nem érintette a politika és az ideológia államilag szorosan ellenőrzött területeit.

Rózsa Dávid (főszerk.): Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből - Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Budapest 2014. 807 p.

„Számtalanok a világ történetei” – és számtalanok a nemzetek, a családok, az intézmények, a tudomány történetei is. Kötetünk több mint négyszáz szereplőjének élete fél évezredet ölel át a Mohács körüli évtizedektől napjainkig. A statisztikát hivatásszerűen művelő szakemberek és előfutáraik mellett mindazok bekerülhettek válogatásunkba, akik egyéb szempontból jelentős (orvosi, mérnöki, biológusi, biztosításmatematikusi, büntetőjogászi vagy akár sporttörténészi) munkásságuk során alkotó módon használták fel a statisztikai módszereket, megkerülhetetlenek az adatok vizualizációjának történetében, vagy fontos szerepet játszottak a statisztikai kultúra hazai elterjesztésében, népszerűsítésében. Az életrajzgyűjteményt a magyar statisztika történetét bemutató tanulmánnyal, tematikus bibliográfiai összeállítással, tárgymutatóval és fényképekkel egészítettük ki.

További információt könyvtárunk honlapján, a Kiadványok menüpontban találnak az érdeklődők.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése