2018. január 14., vasárnap

Oláh Miklós (1493. január 10. – 1568. január 14.)

450 ezelőtt ezen a napon hunyt el Oláh Miklós, katolikus pap, esztergomi érsek, humanista író. Az Atila és a Hungária című két munkáját a hagyomány és a későbbi kutatás is összetartozó műveknek tartja. A mű az itáliai városállamokban kifejlődött korai leíró statisztikai munkák hatására született, s az első ilyen jellegű magyarországi munka. A Hungária első három fejezete a magyarok eredetével foglalkozik, akiket a szkítáktól és a hunoktól származtat, ezt követi az ország természeti környezetének általános, majd az egyes országrészek földrajzi és állami nevezetességeinek részletes leírása. Az ötödik fejezetben Nyugat-Magyarországról szól, Budával és nevezetességeivel kezdi az ismertetést. A hatodik fejezettől három fejezeten át foglalkozik a nyugat-magyarországi városokkal, mezővárosokkal és várakkal. Külön fejezetet szánt a Száván túli területeknek, a Duna- Tisza közének, a felső-magyarországi résznek, az Oláh-vajdaságnak, Moldovának, Erdélynek, a Tiszántúlnak és a Temesköznek. Statisztikatörténeti szempontból igen fontos a tizennyolcadik és a tizenkilencedik fejezet, ahol a leíró statisztika módszerét először alkalmazva tárgyalja a főbb mezőgazdasági termékeket, az állat- és vadállományt és az ásványkincseket, illetve a Magyarországon használt nyelveket is bemutatja. Az Atila teljes egészében történeti mű, Attila hun király történetével foglalkozik. A két könyv összetartozása ellenére szerzőjük életében csak az Atila jelent meg, 1568-ban adták ki Bázelben. A Hungáriát 1736-ban Bél Mátyás adta ki, akire a mű valószínűleg sokkal inkább hatással volt, mint saját kora leíró statisztikai munkái.

Forrás: Mészáros Balázs: Oláh Miklós. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 543–544. p.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése