2018. január 29., hétfő

Számok és történelem – A KSH Könyvtár régi-új sorozata

Régi-új sorozatunk első három kötete, Benda Gyula, Molnárfi Tibor és Hajpál Gyula egy-egy műve még 1973–ban látott napvilágot. Az azóta eltelt évtizedekben több történeti statisztikai sorozatot gondozott a KSH Könyvtár. A megújított „Számok és történelem” ezek legjobb tulajdonságait, a magyar történeti statisztikai kutatások legnemesebb hagyományait kívánja folytatni.


Sebők László (összeáll.): Az 1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai településenként  – Mother tongue and ethnicity data by settlements of the 1949 population census in Hungary
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Budapest 2014. 121 p.


A községi bontású anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti adatsorokat tartalmazó kötetek mindig is a magyar népszámlálások kitüntetett érdeklődéssel fogadott kiadványai voltak. Az 1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai azonban községi bontásban teljes egészében mind a mai napig nem jelentek meg, s ezen adatok nagy része ma csak a levéltárakban kutatható. Az anyanyelvi adatok egy részét a „Magyarország történeti statisztikai helységnévtára” című sorozat 19 megyei kötetében publikálták ugyan, de nem minden kategóriában, és már az 1950 utáni községegyesítések szerint. Ennél jóval nagyobb hiányosság, hogy Budapest kerületei és az 1950–ben hozzácsatolt települések adatait nem dolgozták fel és publikálták, miként a nemzetiségi adatsorokat sem. E kötet kiadásával a magyar történeti statisztikai tudomány és a népszámlálásokkal foglalkozó szakemberek számára az egyik legrégebbi és legjelentősebb elmaradást szeretnénk pótolni.
Kiadványunk külföldi használata céljából a tartalomjegyzéket, az előszót, a módszertani megjegyzéseket és néhány egyéb információt angol nyelven is közreadjuk.

A kiadvány megvásárolható könyvtárunkban.
További információt könyvtárunk honlapján, a Kiadványok menüpontban találnak az érdeklődők.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése