2018. április 30., hétfő

Zavarni még fogok - Viszockij 80


2018. április 11-én Marosi Lajos volt könyvtárunk vendége, akivel az este házigazdája, Bors Anikó Zavarni még fogok - Viszockij 80 című műfordításkötetéről beszélgetett.
A jó hangulatú irodalmi estről készült fotókkal invitálom Önöket a KSH Könyvtár további rendezvényeire.
A rendezvényről készült képek megtekinthetőek a könyvtár honlapján található Galériában.

- brie -2018. április 29., vasárnap

Április 29-a A táncművészet világnapja

1727-ben ezen a napon született Jean G. Noverre francia balett-táncos, az egyetemes táncművészet megújítója. Ebből az alkalomból a Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyűlése kezdeményezte A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJÁnak megtartását. 1982-ben ünnepelték először.

2018. április 27., péntek

Zentay Dezső (1888. április 27. – 1945. december 2.)

130 évvel ezelőtt született (április 27.) Zentay Dezső, statisztikus, közíró, a KSH elnöke. Publikációiban társadalomtudományi és társadalomstatisztikai kérdésekkel, főleg a munkásság, illetve a magántisztviselők munka- és életkörülményeivel foglalkozott. 1933-ban megindította az 1945-ig élt Beszélő számok című, a statisztikát népszerűsítő zsebkönyvsorozatot. A kiadvány többek között a különböző társadalmi rétegek életszínvonalának kérdéseivel foglalkozó statisztikákat, a szellemi munkát űzők munkanélküliségét, a bevallott jövedelmek alapján készült összeállításokat, a magyarországi vagyoni megoszlást mutatta be.

Forrás: Kovács Csaba: Zentay Dezső. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 763. p.  

2018. április 26., csütörtök

Báró Lámfalussy Sándor (1929. április 26. – 2015. május 9.)


Báró Lámfalussy Sándor (Kapuvár, 1929. április 26. – Ottignies-Louvain-la-Neuve, 2015. május 9.) magyar származású jegybankár, tőkepiaci szakértő, az euró „atyja”. Belgiumban élt mint ottani állampolgár. Négy gyermeke született.

Az 1929. április 26-án Kapuváron született Lámfalussy Sándor 1949-ben hagyta el Magyarországot. 1949–1953 között a Leuveni Katolikus Egyetem (Belgium) végezte közgazdasági tanulmányait és szerzett 1953-ban közgazdasági diplomát. Alapító tagja volt a leuveni Mindszenty Diákotthonnak. 1953–1955-ig a Nuffield College (Oxford, Egyesült Királyság) kutató hallgatója, majd 1957-ben doktori fokozatot szerzett (D. Phil. Economics). 1961–1962 között az USA-i Yale Egyetemen, majd 1965–1995 között a Leuveni Katolikus Egyetemen oktatott. 1997-től óta a Leuveni Katolikus Egyetem Európa Tanulmányok Intézetét vezette.

Életpályája során az elméleti, tudományos tevékenység mellett kezdettől fogva jelen van az aktív döntéshozói, szakértői elhivatottság is. 1955-től közgazdász, banki tanácsadó a Banque Bruxelles-nél, valamint 1965-től betöltötte a Banque de Bruxelles vezérigazgatói, majd a bank igazgatótanácsának elnöki tisztét. 1976-tól a jegybankok bankjának nevezett bázeli Nemzetközi Fizetések Bankjánál dolgozott gazdasági tanácsadóként. 1981-től vezérigazgató-helyettes, majd 1985-től vezérigazgató lett; ezt a posztot 1993-ig töltötte be. Közben a Delors-bizottság tagjaként részt vett 1988–1989 között az Európai Monetáris Unió megvalósítási tervének kidolgozásában, majd az Európai Monetáris Intézet (az Európai Központi Bank elődje) elnökeként 1994. január 1-jétől 1997. június 30-áig ő felelt az euró bevezetésének előkészítéséért. 2000–2001 között az Európai Értékpapírpiacokat Szabályozó Bölcsek Tanácsa elnöke volt.

Szervezeti tagságok
 • Magyar Tudományos Akadémia külső tagja 1998 óta, szakterület: monetáris politika, gazdaságpolitika, gazdasági növekedés, nemzetközi pénzpiacok
 • Nyugati Magyar Tudományos Tanács
 • Académie des Sciences Morales et Politiques Institut de France (levelező tag)
 • a Mathias Corvinus Collegium Védnöki Testületének tagja
 • díszdoktor (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Debreceni Egyetem, l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Lyoni Egyetem).

Díjak
 • Sopron város díszpolgára (1993)
 • Popovics Sándor-díj (1993)
 • Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének főtisztje (1997)
 • Lipót-rend főtisztje (1998)
 • Francia Köztársaság Becsületrend parancsnoka (1999)
 • Magyar Corvin-lánc (2001)
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2007)
 • Magyar Szent István-rend (2013)
Kép forrása: https://alchetron.com/Alexandre-Lamfalussy

2018. április 25., szerda

Statisztikai tudásbázis

A Statisztikai tudásbázis célja, hogy a történeti statisztika iránt érdeklődő kutatók számára online segítséget nyújtson digitalizált statisztikai források segítségével.
A tudásbázis jelenleg a Magyar statisztikai évkönyv 1885 és 1910 közötti köteteit, az 1873 és 1913 között megjelent helységnévtárakat, az 1912 és 1935 között megjelent vasúti állomások jegyzékeit, a Statisztikai adatforrások című bibliográfiasorozat 1867-től 2005-ig terjedő köteteit, korabeli térképeket, valamint népszámlálási kiadványokat tartalmaz.

A tudásbázis bővítése elsősorban népszámlálási anyagok digitalizálásával történik, ezzel is készülve a 2011. évi népszámlálásra. Jelenleg az 1850., az 1857., az 1870. és az 1970. évi népszámlálás anyaga található meg a gyűjteményben. Hamarosan feltöltjük az 1990. évi népszámlálás kiadványait és az 1880 és 1940 közötti nemzetiségi és felekezeti adatokat tartalmazó köteteket.

A Statisztikai tudásbázis az alábbi linken érhető el: http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=kb_statisztika