2018. július 6., péntek

Kecskés József (1927. május 15. – 2013. július 6.)

5 éve ezen a napon (július 6.) hunyt el Kecskés József könyvelő, könyvvizsgáló, hivatalnok.

Apja Kecskés József autószerelő, anyja Zimányi Mária volt. 1945–1946-ban grafikai tanulmányokat folytatott Basilides Barna festőművésznél. 1947-ben Budapesten kereskedelmi érettségit tett, majd 1950-ig a PPTE-n tanult jogot, ám nem diplomázott le. 1954-ben mérlegképes könyvelői vizsgát tett. 1963-ban könyvvizsgálói képesítést, 1964-ben pedig ügyvitelszervező oklevelet szerzett. 1968-ban az adatfeldolgozó-rendszerszervezői oklevelét vehette át. 1947 és 1965 között több intézmény, vállalat főkönyvelője, számviteli rendszerének fejlesztője volt. 1954-től 1957-ig a SZOT-nál dolgozott főkönyvelőként, majd igazgatóhelyettesként. 1961 és 1964 között a NIM-ben a számítógépek alkalmazásával kapcsolatos szervezési feladatok megoldásával foglalkozott, illetve a vegyipari ágazat rendszerszervezőjeként működött. Később a NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézetének főelőadója, majd főmunkatársa volt. 1965-től 1969-ig a KSH Számítóközpont munkatársa volt, ahol rendszerszervezőként a készlet- és anyaggazdálkodás modelljének kialakításában végzett eredményes munkát. Szervezői tevékenysége révén elősegítette a lyukkártyás technológia hazai alkalmazását. 1969-től az SKV igazgatója volt. 1989-ben vonult nyugdíjba.
Tagja volt az NJSZT Ügyvezető Elnökségének, elnöke a Publikációs és Terminológiai Bizottságnak és aktív tagja a Rendszerszervezési és Informatikai Szakosztálynak.1984-től a Neumann János emlékérem birtokosa volt. Kezdeményezésére az SKV számos új ismeretterjesztő számítástechnikai kiadvány megjelentetését tette lehetővé, többek között ilyen volt az Információ–Elektronika folyóirat, a Számítástechnikai Évkönyv sorozata, az NJSZT-évkönyv, a Számítástechnika című lap és a Mikrógép magazin.

Forrás: Derzsy Márk – Nádudvari Zoltán: Kecskés József. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 361. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése