2018. július 12., csütörtök

Márki Hugó (1878. július 12. –1949. január 10.)

140 évvel ezelőtt (július 12.) született Márki Hugó jogász, közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár.

Meisels Hugó néven született. Szülei Meisels Ignác és Kron Gizella voltak. Eredeti vezetéknevét 1903-ig használta, ezt követően változtatta Márkira; névváltozatként előfordul a Márky is. Jogot végzett, majd 1904-ben ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 1916-tól a Kassai Királyi Jogakadémia rendkívüli, 1917–1918-ban pedig az akadémia rendes tanáraként dolgozott, ott közgazdaságtant, pénzügytant és statisztikát adott elő. 1917-ben magántanári képesítést szerzett a DMKTE-n. A Károlyi-kormány alatt, az 1918–1919-es tanévben a BKMTE-re nevezték ki tanárnak. Tanári állásától az új kormányzat idején megfosztották, majd 1925-ben nyugdíjazták. Ezt követően nyugalmazott jogakadémiai tanárként és ügyvédként dolgozott. 1945-től újra taníthatott rendes tanári minőségben, ekkortól szinte haláláig a JNMGE-n oktatott közgazdaságtant és szociológiát.

Forrás: Farkas Balázs: Márki Hugó. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 484. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése