2018. szeptember 27., csütörtök

Beluszky Pál: A települések világa Magyarországon

Beluszky Pál: A települések világa Magyarországon
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018, 327 p.
Raktári jelzet: E 010343

A neves geográfusnak, Beluszky Pálnak korábban is jelentek meg település-földrajzi, településtörténeti munkái. A most megjelent mű érdekessége, hogy összwfoglalja a magyar településhálózatban a rendszerváltozás óta bekövetkezett változásokat, ami különösen a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára hasznos, továbbá számos rendkívül informatív, a kor elvárásainak megfelelő tematikus térképet találunk benne.
Az első fejezetben található alapfogalmak után a második fejezet a települések kialakulását, fejlődését nagyban meghatározó természeti adottságokat részletezi. Különösen érdekes az Alföld átalakuló természeti képe, nevezetesen a folyószabályozások és gátépítések nyomán a kiterjedt víz borította és vízjárta területek visszaszorulása és a szántóföldek térnyerése.
A harmadik fejezet a tulajdonképpeni településtörténettel foglalkozik, míg a negyedik és az ötödik a mai magyar településhálózatról ad átfogó képet. Ennek a két utóbbi fejezetnek az egyik érdekessége a magyar városok hierarchiájának ismertetése, amiből kiderült, hogy számos, jelenleg városi jogállással bíró település esetében a városi funkciók – részben vagy egészben – hiányoznak. A könyv azok számára is érdekes lehet, akik korábban nem olvastak a témában.

R.B.

A könyvtárban itt található.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése