2018. szeptember 5., szerda

Gyurgyák János: Európa alkonya?: utak és tévutak az európai történelemben és politikában

Gyurgyák János: Európa alkonya?: utak és tévutak az európai történelemben és politikában
Osiris Kiadó, Budapest, 2018. 326 p
Raktári jelzet: E 010355

Birodalmak, nagy korszakok elemzése, a felvirágzás és hervadás folyamatainak kutatása népszerű társadalomtudományi – és szépirodalmi – toposz, hiszen egy-egy lezárt, kerek történet sommázata értékes tanulságokkal szolgálhat későbbi idők emberei számára, talán bölcsebbé és előrelátóbbá is téve őket.
De milyen következtetések levonását teszi lehetővé egy kihívásokkal küszködő, de létező és működő civilizáció vizsgálata? Európa hanyatlása már sokakat késztetett gondolkodásra és írásra, általában egy konkrét válsághelyzet kapcsán. Ugyanakkor a felemelkedés és bukás örök ciklikusságának felismerése és elfogadása is késztethet arra valakit, hogy számvetést készítsen egy civilizáció életéről. Vagy épp arra sarkallja, hogy bizonyos problémák felismerésével, új megoldásokkal kiutat mutasson, de legalábbis elhalassza az elkerülhetetlen alkonyt.
Egyáltalán küszöbön áll-e Európa alkonya? Gyurgyák János könyve ezt a témát boncolgatja, vitatkozva az elmúlt két évszázad távlatából megidézett európai politikusokkal és gondolkodókkal, és választ keresve korunk Európájának meghatározó jelenségeire és problémáira. Létezik-e európai identitás? Milyen dilemmák előtt áll az Európai Unió? Mit jelentenek az európai értékek? Milyen eszmék alakítják ma is kontinensünk társadalmainak sorsát?
A könyvben kifejtett elmélkedések szerteágazó szálai végeredményben három alapvető kérdésben fonódnak össze, amelyek arra próbálnak magyarázatot adni, hogy tulajdonképp mit is jelent Európa, merre tart földrészünk – és mi a jövőnk nekünk, európaiaknak?

Derzsy Márk

A könyvtárban itt található.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése