2018. október 31., szerda

David Engels: A birodalommá válás útján. Az Európai Unió válsága és a római köztársaság hanyatlása

David Engels: A birodalommá válás útján. Az Európai Unió válsága és a római köztársaság hanyatlása
Ford.: Horváth Márta, Csősz Róbert
L’Harmattan, Budapest, 2017. 340 p
Raktári jelzet: E 011004

Érdekes gondolatkísérletre vállalkozott David Engels belga ókortörténész, amikor összehasonlító vizsgálat alá vetette korunk Európai Unióját és a Kr. e. 1. század római államát. Az ötlet nem számít újdonságnak, hiszen a széteső köztársaságból megszülető és még évszázadokig tovább élő császárság képe hosszú idő óta szolgál viszonyítási alapul közéletről, társadalmakról gondolkodók számára, különösen, ha valamely birodalom életútját – azon belül is hanyatló korszakát – próbálják jobban megérteni. A szerző alapvető megállapítása, hogy az európai civilizáció eljutott fejlődésének végpontjára, aminek egyik fő oka önazonosságának elvesztése, emiatt pedig elkerülhetetlenné vált bukása is. Könyvében sorra veszi azokat a politikai és kulturális analógiákat, amelyek egyaránt befolyásolták a római és a mai nyugati társadalmak életének alakulását, különös tekintettel a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra, a ki-kiújuló gazdasági válságokra és a politikai közösség szélsőséges polarizációjára. A párhuzam ugyanakkor közel sem tökéletes, hiszen az Európai Unió nem egységes állam – szemben a rómaival –, hanem heterogén nemzetek államközi szövetsége. Másfelől a technológiai fejlődés olyan eszközöket adott a mai kor emberének kezébe, amelyekkel korábban nem látott megoldások is immár elérhetőekké váltak.
Mindezek ellenére – vagy épp emiatt – tanulságos olvasmány lehet David Engels könyve azok számára, akik szeretnének jobban elmélyedni a kétezer évvel ezelőtt és napjainkban zajló folyamatok vizsgálatában.

Derzsy Márk

A könyvtárban itt található.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése