2018. október 27., szombat

Sajóhelyi István (1878. október 27. – 1947. november 1.)

200 évvel ezelőtt (október 27.) született Sajóhelyi István statisztikus.

1901-ben lépett állami szolgálatba napidíjasként. 1906-ban letette statisztikai és kezelési szakra képesítő szakvizsgáját, majd 1907-ben kinevezték statisztikai tisztnek. 1912-től statisztikai ellenőrként dolgozott. 1918-ban ideiglenesen az Országos Közélelmezési Hivatal VIII. főosztályára rendelték, ahol előadói beosztásban az élelmezéssel kapcsolatos ipari ügyekkel foglalkozott. 1924-ben miniszteri titkárrá léptették elő, majd 1926-tól a Statisztikai Hivatal IV. – mezőgazdasági statisztikai – osztályának vezetését is rábízták. 1936-ban miniszteri osztály-tanácsosi kinevezést kapott. A hivatal szervezeti átrendezése után az V. osztály – a korábbi IV. osztály – vezetőjeként folytatta tevékenységét egészen 1937. évi nyugdíjazásáig.
Nyugalmazott miniszteri tanácsosként 1942-től a főváros II. kerületi adófelszólamlási bizottságának elnökhelyettesi posztját töltötte be. 1910-től a Polgári Jubileumi Kereszt birtokosa volt. 1926-tól az MST, 1928-tól az OGKB tudhatta tagjai között. 1943-tól az MGKI elnöki tanácsának is tagja volt.
Kezdetben az igazságügyi statisztika területén fejtett ki munkásságot, ám a későbbiekben kutatá-sainak középpontjába a mezőgazdasági statisztika került. A témában számos publikációja jelent meg a Statisztikai Szemlében. Az MNSZ 1928-ban megjelent, Magyarország tükre című országismertető kötetének munkatársa volt.

Forrás: Derzsy Márk – Sárpátki Ádám: Sajóhelyi István. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 606. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése