2018. november 20., kedd

Hablicsek László (1953. november 20. – 2010. november 11.)

65 évvel ezelőtt (november 20.) született Hablicsek László matematikus, biztosítási matematikus, demográfus

1972 és 1978 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikus szakán tanult. Kitüntetéses diplomájával 1978 szeptemberében a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetben tudományos segédmunkatársként helyezkedett el. Szakmai pályája mindvégig a Központi Statisztikai Hivatalhoz, ezen belül az Népességtudományi Kutatóintézethez köthető. 1995-től másfél évtizeden át igazgatóhelyettes volt. 1989-ben fejezte be politikai szociológiai tanulmányait, és ekkor lett a Demográfia című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Tudását, szervezői, kutatói és oktatói képességeit az intézetben kifejtett munka mellett más szakmai szervezetek keretében is érvényre juttatta. 1993-tól a társadalmi, társadalompolitikai, népesedési kutatási és oktatási projektekkel foglalkozó Aktív Társadalom Alapítvány ügyvivője, több programjának vezetője volt. Tagja volt az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) égisze alatt működő Társadalmi Átalakulások Kezelése (Management of Social Transformations, MOST) program nemzeti bizottságának, amelynek elsődleges célja a társadalomtudományi eredmények közvetítése a politikai döntéshozók és más érintett szervezetek számára. Intézeti vezetőként jelentős része volt a kutatói munka irányításában és pénzügyi, technikai, személyi feltételeinek biztosításában.  Demográfusok, aktuáriusok, szociológusok, szociálpolitikusok és más társadalomtudományok képviselői tanulhattak matematikai megalapozottságú, a hazai és európai népesedés múltját, jelenét és jövőjét, a demográfiai átmenet különböző szakaszait és jelenségeit bemutató elemzéseiből.
Modellezési lehetőséget kínált a történeti demográfusok számára, számtalan tanulmányban tárta fel a jelen termékenységének, halandóságának és vándormozgalmainak sajátosságait, jövőre várható hatásait. Irányításával készültek a hivatalos országos népesség-előreszámítások, amelyeket az Eurostat (Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Statistical Office of the European Communities, SOEC) Európai Unió Statisztikai Hivatala) is megkapott. A népességszámokra vonatkozó közép- és hosszú távú, modellszámításokkal alátámasztott, hagyományos előreszámítások mellett különféle speciális becsléseket dolgozott ki. Ilyenek voltak a területi (regionális) népességszámra és munkaerőkínálatra vonatkozó becslések, továbbá az iskolázottság, a gazdasági aktivitás, a családi állapot és a háztartás jellemzőinek alakulására, a magyarországi kisebbségekre, a roma népességre, a fogyatékkal élőkre, a bevándorlókra és a Kárpát-medencei magyarságra vonatkozó előreszámítások.

Fő kutatási területe, a módszertan és a népesség-előreszámítás mellett tanulmányai
jelentek meg a demográfiai átmenetről, a reprodukcióról, a társadalom öregedéséről, a
ki- és bevándorlás hatásairól, a magyar, szlovák, francia, orosz, finn, holland, német demográfusokkal közösen végzett összehasonlító elemzésekről.

Forrás: Rózsa Gábor: Hablicsek László. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 263 – 264. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése