2018. november 30., péntek

John Hajnal (1924. november 26. – 2008. november 30.)

10 éve ezen a napon (november 30.) hunyt el John Hajnal demográfus, gazdaságtörténész, statisztikus, egyetemi tanár.

Hajnal-Kónyi néven született, szülei Hajnal-Kónyi Kálmán statikus és Baracs Éva voltak. Családja 1936-ban emigrált Németországból Angliába, míg ő Hollandiában járt kvéker iskolába. 1937-ben csatlakozott szüleihez Londonban. 1943-ban végzett Oxfordban közgazdászként. 1944 és 1948 között a Royal Commission on Population, majd 1948 és 1951 között New Yorkban az ENSZ számára dolgozott demográfiai szakértőként. 1951 és 1953 között a Princeton University-n képezte magát és végzett kutatásokat az Office of Population Research keretein belül. 1953 és 1957 között a University of Manchesteren oktatott egészségstatisztikát, majd 1957-ben az LSE-re került, ahol demográfiát és statisztikát tanított. 1975-ben egyetemi tanári fokozatot szerzett. 1986-ban vonult nyugdíjba.

1961-től az ISI, 1966-tól a Brit Tudományos Akadémia tagja, valamint 1964-ben a Journal of Applied Probability egyik alapítója volt. A cambridge-i Trinity College, a Rockefeller University és az Australian National University vendégtanáraként is tevékenykedett. Elsősorban szociális kérdésekkel foglalkozott a vallás és az iskolázottság témakörében. Tudományos tekintélyét a nyugat-európai házasodási szokások és családi formák egyedi vonásainak rendszerezésével és kimutatásával, valamint a háztartás-alakítás iparosodás előtti típusainak jellemzésével kapcsolatos kutatásai és publikációi révén szerezte meg. A történeti család- és háztartásmodellek kidolgozásában a demográfiai elméletek, valamint a jelenkori demográfiai elemzések hagyományából indult ki, amely aggregált adatokra támaszkodva szabályokat állapít meg, régiókat különít el és világméretekben általánosít.
Nevéhez fűződik a demográfiában a Hajnal-vonal (egy képzeletbeli határvonal a házassági adatok alapján Nyugat- és Kelet-Európa között), amely az e téren folytatott kutatások sarokkövévé vált. Statisztikusként a sztochasztikus folyamatokhoz és az inhomogén Markov-láncokhoz kapcsolódóan ért el jelentős eredményeket. Tudományos érdeklődése kiterjedt a matematika és a genetika területére is.

Forrás: Lencsés Ákos: John Hajnal. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 563 – 564. p.

Kép forrása: https://www.thebritishacademy.ac.uk/sites/default/files/11%20Hajnal%201808.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése