2018. november 8., csütörtök

Marczell Gyula (1899. június 8. – 1973. november 10.)

45 éve ezen a napon (november 8.) hunyt el Marczell Gyula statisztikus.

Reálgimnáziumi érettségi vizsgáját 1920-ban tette le Miskolcon. Felsőoktatási tanulmányai végeztével elemi népiskolai tanítói bizonyítványt és vegyészmérnöki abszolutóriumot szerzett. 1917 és 1919 között teljesítette katonai szolgálatát hadapródjelölt őrmesteri rendfokozatban.
1930-ban lépett a statisztikai hivatal kötelékébe ideiglenes irodai alkalmazottként. 1942-ben dicsérettel tette le felsőfokú statisztikai tiszti szakvizsgáját, majd kinevezték statisztikai
felügyelővé. 1948-tól statisztikai főfelügyelői rangban dolgozott. 1952-ben áthelyezték a Központi Statisztikai Hivatal budapesti kirendeltségéhez. Birtokosa volt a Károly-csapatkeresztnek.
A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal piackutató osztályának vezetőjeként a főbb élelmiszerek budapesti fogyasztásának elemzése volt a legfontosabb feladata. Kiterjedt kutatásokat végzett az élelmiszerek kereskedelmi forgalomban fellépő veszteségeinek megállapításától a különböző társadalmi rétegek fogyasztási különbségeinek vizsgálatáig.

Forrás: Derzsy Márk: Marczell Gyula. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 479. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése