2018. november 22., csütörtök

Miller Jakab Ferdinánd (1749. december 15. – 1823. november 22.)

195 éve ezen a napon (november 22.) hunyt el Miller Jakab Ferdinánd jogakadémiai tanár, könyvtáros.

Középiskolai tanulmányait Székesfehérvárott és Budán végezte, majd jogot hallgatott Bécsben, Egerben és Nagyszombatban. Valamennyi művelt európai nyelven értett; a magyaron kívül németül és latinul írt. 1771-től a pesti királyi tábla jegyzőjeként, majd Batthyány József esztergomi érsek titkáraként tevékenykedett. Pártfogójának köszönhetően beutazta Magyarországot, Itáliát, Tirolt és Bajorországot, 1773-ban pedig az érseki könyvtár őre lett.

Előbb a nagyváradi gimnázium, majd az akadémia történelemtanára és könyvtárosa lett. 1781-ben bölcsészdoktori fokozatot szerzett. 1782-ben könyvvizsgálóvá nevezte ki az uralkodó, II. József. 1788-tól 1800-ig az újonnan megnyílt nagyváradi jogi karon statisztikát és európai történelmet oktatott. A katedrától való visszavonulása után Széchényi Ferenc udvarába került. 1803-ban a gróf könyv- és éremgyűjteményének őrévé, 1808-ban az ebből létrejött Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójává nevezték ki. 1817-ben királyi tanácsosi címet kapott. Elkészítette a nemzeti könyvtár első katalógusait.

Pázmány Péter, Széchényi György és Széchényi Pál érsek levelezésének, valamint I. Ferdinánd és Miksa törökországi követeikkel folytatott levélváltásának publikálásával jelentős forráskiadói tevékenységet fejtett ki. A statisztikát kezdetben Gottfried Achenwall és Johann Christoph Gatterer tankönyvei alapján adta elő, majd 1792-ben saját kétkötetes tankönyvet jelentetett meg.

Forrás: Rózsa Dávid: Miller Jakab Ferdinánd. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 499. p.

Kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Miller_Jakab_Ferdin%C3%A1nd

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése