2018. december 17., hétfő

S. Sándor Pál (1925. szeptember 19. –2003. december 17.)

15 éve ezen a napon (december 17.) hunyt el S. Sándor Pál gazdaságtörténész, közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár.

Stern Pál néven született, a Sándor nevet később vette fel. Diplomáját a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–történelem szakán szerezte meg 1948-ban. 1956-ban történettudományi kandidátusi címet szerzett, amit 1958-ban a közgazdasági egyetemi doktorátus megszerzése követett. 1973-ban elnyerte az akadémiai doktori címet.
Oklevelének megszerzése után kinevezték az Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem – a későbbi Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem – Gazdaságtörténeti Tanszékére tanársegédnek, ahol 1950-től már mint adjunktus tevékenykedett. Munkahelye mellett 1956-ig tanított az Magyar Dolgozók Pártja iskolájában is. 1955-től docensként oktatott, tanári pályája azonban megakadt, amikor 1960-ban indoklás nélkül elbocsátották. Új munkahelye a Központi Gazdasági Levéltár, majd ennek integrálása után az Országos Levéltár volt, ahol 1963-ig dolgozott. Ekkor a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Agrárgazdaságtani Tanszékére került tudományos munkatársként. Feladata kutatásai mellett az volt, hogy előkészítse a hazai agrártörténet egyetemi szintű oktatását. Mivel azonban az egyetem sem közgazdasági kar létesítésére, sem az agrártörténet oktatására nem mutatott szándékot, távozott az intézményből. Az Magyar Tudományos Akadémia munkatársa lett, és 1968-ban bekerült a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában működő Történeti Statisztikai Kutatócsoportba, ahol 1974-ig dolgozott. Ekkor az Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa lett. 1987-ben vonult nyugdíjba.

A Magyar Agrártudományi Egyesület és az Magyar Történelmi Társulat tagja volt. 1990-ben címzetes egyetemi tanári címet kapott. Tudományos tevékenysége során a XIX. század, főleg a reformkor gazdaságtörténetével, a jobbágykérdés vizsgálatával, a jobbágy- és parasztbirtokok történeti statisztikai és történeti demográfiai kutatásával foglalkozott. Vizsgálódásainak egy másik jelentős területe Deák Ferenc munkássága és személye volt.

Forrás: Derzsy Márk: S. Sándor Pál. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 607. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése