2019. január 30., szerda

James R. Hansen: Az első ember



James R. Hansen: Az első ember
Ford.: Dancsó Béla
Akkord Kiadó, Budapest, cop. 2018. 560 p.
Raktári jelzet: E 012042

Az életrajzi részleteket is tartalmazó könyvben Neil Armstrongról olvashatunk, különösen az 1961 és 1969 közötti időszakról, amikor a NASA központi missziója az volt, hogy embert küldjön a Holdra. A szerző (történész, egyetemi tanár) bemutatja az asztronauta gyerekkorát, iskolai és repülőmérnöki tanulmányait, valamint a haditengerészet kötelékében töltött éveit és tevékenységét kutatópilótaként. A tényekre alapozott, olvasmányos és szakszerű írás számtalan technikai részletettel támasztja alá az űrprogram fejlődésének, számtalan sikeres és sikertelen kísérletének útját.
Neil Armstrong kitűnő pilóta volt és remek mérnök, aki aktívan részt vett a fejlesztés munkálataiban; bár egész életében hangsúlyozta, hogy az érdem nem csupán az övé, rengeteg ember munkája van abban, hogy az Apollo–11 parancsnokaként ő tehette elsőként a lábát a Holdra. Leginkább csendes, zárkózott ember volt, aki fegyelmezetten viselte a ráirányuló figyelmet, nem változott meg attól a hihetetlen érdeklődéstől, ami rázúdult a Holdra-szállás után. Visszavonult a nyilvánosságtól és egy farmra költözött, egyetemen tanított, részt vett különféle vállalkozásokban, a legkülönfélébb iparágakban.  A könyv alapján készült Damien Chazelle 2018-as filmje.

B.A.

A könyvtárban itt található.

2019. január 29., kedd

Han Kang: Nemes teremtmények



Han Kang: Nemes teremtmények
Ford.: Kiss Marcell
Jelenkor Kiadó, Budapest, 2018. 217 p.
Raktári jelzet: 655538

Egy tragikus esemény drámai és megdöbbentő elbeszélése. A kvangdzsui mészárlás alatt több diákot és lakost ölt meg a katonaság. Pontos adatokat még a mai napig sem lehet tudni. A zavargások közepette pedig ártatlan embereket kínoztak meg, és olyan bűnök bevallására kényszerítettek, amiket nem követtek el. Ennek a nyoma a mai napig nem tűnt el a dél-koreaiak emlékezetében. Az író mesterien megírt könyvében mindegyik fejezetben más és más szereplő szemszögéből láthatjuk a tüntetések előtti és utáni történéseket, a kegyetlenségeket, és a borzalmak közt felsejlő emberséget. Csak azoknak ajánlom, akik képesek szembenézni a valósággal, és akik nem félnek az emberiség sötét oldalától.

P.G.

A könyvtárban itt található.

2019. január 28., hétfő

Tar Sándor: Vén Ede

Tar Sándor: Vén Ede
Együtt Debrecenért Egyesület, Debrecen, 2018. 122 oldal
Raktári jelzet: 655534

„Tar Sándor 'ott' maradt, ahonnan a pályatársak lassanként kivonultak. Ő még tudja, mitől lesz hirtelen csend a kocsmában.” – Bodor Ádám

Tarságok sorozatcímmel jelentek meg Tar Sándor írásai a debreceni szerkesztésű vagy.hu online felületen 2003 szeptembere és 2005 januárja között. Ezek a tárcák, melyeket az író közvetlenül a halála előtt publikált, közel tíz éve elektronikusan sem lelhetők fel, nyomtatott formában pedig most olvashatók először, így a 2018 végén megjelent Vén Ede című kötet fontos adalék a huszadik század második felének egyik legkiválóbb és legfontosabb írójának életművéhez.

A kötetben olvasható ún. kocsmatárcák elbeszélő-címszereplője Vén Ede, akinek alakjában – egyfajta alteregóként – a szerző önmagát szerepelteti, és bár teljes azonosságról nem beszélhetünk, számos életrajzi hasonlóságot figyelhetünk meg kettejük között, mint például a munkahelyről való elbocsátás keserűsége, a besúgói múlt, a munkanélküliség, a kirekesztettség, és a nincstelenség miatt a kocsmákba és az alkoholizmusba való menekülés. Bár Vén Ede a kocsmában inkább csak szemlélő, a vitákat és eseményeket rögzítő figura, általa Tar belülről láttatja pénztelen és kilátástalan sorstársainak mindennapjait, gondolkodásmódját, léthelyzetét.

Mind az ötven rövid, másfél oldalas írás kivétel nélkül kötődik valamilyen debreceni történéshez, közéleti aktualitáshoz, melyeket a Potya nevű kocsma törzsvendégei, azaz a társadalom perifériájára szorultak, a kisemmizettek perspektívájából ismerhetünk meg. A tárcák egyik gyakori témája azok a várost érintő kérdések, melyekről rendszerint az ott lakók megkérdezése nélkül, a fejük fölött döntenek. Tar hírt ad az ezredfordulón rohamtempóban átalakuló városban tapasztalható állapotokról, Vén Ede szóhasználatával, arról „a városrendezési hisztériáról”, melynek köszönhetően a régi, Debrecen arculatát meghatározó épületek helyére újakat építenek. Az ezzel együtt járó újfajta szemlélet, egy új világrend előtt, mely a fogyasztásra, a plázák és a bankok világára épül, melyet az üzlet és gyakran kétes hátterű beruházások, valamint kimondva kimondatlanul a korrupció ural, az utca embere már egyre értetlenebbül és tehetetlenebbül áll. Az újhoz képest emlékeiben még a régi, letűnt világ is emberségesebbnek, élhetőbbnek tűnik. Egy egész társadalmi réteg, a munkásosztály hanyatlását prózájában páratlan módon rögzítő Tar korábbi műveiből jól ismert hang ebben a kötetnyi publicisztikában is megjelenik: a keserűség mellett finom humorral és részvéttel beszél azokról és azok helyett, „akik nem tudnak beszélni”.

Ez a vékony kötet nem csupán az író utolsó másfél évének lenyomata, de egy város, sőt magának az országnak is sajátos kordokumentuma. Ugyanakkor Tar Sándor ezen írásai ugyanúgy aktuálisak most is, mint írásuk idején, hiszen ha más-más apropó okán, de ugyanazokról az állapotokról beszél(né)nek ma is a Potya nevű kocsma törzsvendégei.
A Vén Ede mindenekelőtt irodalomtörténeti kuriózum, melyet Szilágyi Lenke fotói tesznek még különlegesebbé és teljessé.

E. Á.

A könyvtárban itt található.

2019. január 25., péntek

Laini Taylor: A különös álmodozó

Laini Taylor: A különös álmodozó
Ford.: Komáromy Zsófia
Maxim Könyvkiadó, Szeged 2018. 544 p.
Raktári jelzet: 655692

Először csak az első két oldalig jutottam el, de a gyönyörű halál azonnal megragadta a fantáziámat, és tudtam, hogy muszáj lesz tovább olvasnom. Aztán a következő oldalra lapozva előkerült az egyik főszereplőnk, és megtorpantam: LAZLO. (Rendben van, máshol is előfordul ez a név.) Szóval a továbbiakban Lacika első húsz évét követhetjük nyomon, ahogy szépen elvegetál egy porosodó könyvtár elfelejtett sarkában, és közben folyamatosan megalázzák ezt az egyébként igen finom jellemű embert. Amikor már a sírás kerülgetett, és azért kezdtem el könyörögni, hogy most már jöjjön el a katarzis, forduljon meg Lacika sorsa, és a hideg mellé kapjon meleget is, végre elérkeztünk a fordulóponthoz: kinyíltak a mesekönyvek. A történet fölkélt porából, s beszürkült, félig szerzetesnek nevelt könyvmolyunk végre felébred és az álmai után ered. Gyorsan megtelt a könyv szépséggel és varázslattal, de közben lassan bekúszik az olvasó elméjébe egy gondolat. Az a bizonyos első két oldal!

Mert ugye itt vér folyt, és meghalt valaki, egy kék bőrű lány, gyömbérvirágokkal a hajában. És ez gyorsan a rögeszmémmé vált. Nagyon sokszor lapoztam vissza a legelejére, és olvastam el újra meg újra az első pár oldalt, miközben kerestem a virágokat, és próbáltam nem elhinni, de azért eljutni addig a pontig, amíg valósággá (vagy álommá?) válik a jelenet.

Furcsa nevű főszereplőnkről elmondhatjuk, hogy az egyik legegyenesebb gerinccel rendelkező egyén, akivel eddig könyvben találkoztam. Most már csak azért izgulok, hogy ez ne változzon meg a második könyv végéig, és még úgy is happy end legyen. Ugye meg lehet oldani? Ugye?

CsT.

A könyvtárban itt található.

2019. január 23., szerda

Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 1. című kötet bemutatója

Február 7-én (csütörtökön) 17 órakor kerül sor a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a KSH Könyvtár első közös rendezvényére. Vendégünk lesz Horváth Gergely Krisztián, az MTA BTK – NEB Vidéktörténeti Témacsoport vezetője, aki az általa szerkesztett Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 1. című kötetet mutatja be.

Az est házigazdája Kovács Csaba, a KSH Könyvtár tudományos kutatója.

Helyszín: KSH Könyvtár, Bibó István terem, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Tavaly nyáron kollégánk írt könyvajánlót a kötetről blogunkon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KSH Könyvtár

2019. január 22., kedd

A magyar kultúra napja

Január 22-e – annak emlékére, hogy 1823-ban ezen a napon írta meg Kölcsey a Himnuszt – 1989 óta a magyar kultúra napja.

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!
Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!




Decemberi könyvjegyzékünk

A KSH Könyvtár olvasótermeibe december folyamán beválogatott friss, 2018-as megjelenésű kiadványok jegyzéke ezen a linken olvasható:
http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=konyvlista_1812

Ez természetesen csak válogatott lista, a teljes állomány hozzáférhető online katalógusunkban. A Bibó István teremben elhelyezett művek kölcsönözhetők, a szakolvasóban található dokumentumok helyben használhatók.

KSH Könyvtár

2019. január 21., hétfő

Rendkívüli zárvatartás január 25-én

Kedves Olvasóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy könyvtárunk 2019. január 25-én (pénteken) egész napos rendezvény miatt ZÁRVA tart.

Szíves megértésüket kérjük!

KSH Könyvtár

Draskóczy István: A magyarországi kősó bányászata és kereskedelme: 1440–1530-as évek

Draskóczy István: A magyarországi kősó bányászata és kereskedelme: 14401530-as évek
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2018. 455 p.
Raktári jelzet: E 011672

A Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések sorozat kötetei között is különlegesnek tekinthető munkát tart kezében az olvasó, hiszen Draskóczy István monográfiája az első nagyobb léptékű munka, amely a késő középkori sóbányászat és -kereskedelem témakörében született, a szerző eddigi kutatásainak összefoglalása. Nemcsak a Hunyadiak korát foglalja magába ez a magas tudományos igényességgel megírt munka, hanem a Jagello-kort is bemutatja a kősó bányászatának és kereskedelmének szempontjából. Olvashatunk a sókamarákról és vezetőikről, a só bel- és külkereskedelméről, valamint az erdélyi kősóbányászatról is. A kötet bőséges lábjegyzettel, táblázatokkal, forrásokkal van ellátva, ezzel is komolyan segítve azokat, akiknek figyelmét felkeltette Draskóczy István munkája.

– brie –

A könyvtárban itt található.

2019. január 19., szombat

Kiadványainkról a Molyon is olvashatnak

Kedves Olvasóink!

Szíves figyelmükbe ajánljuk a Moly.hu könyves közösségi oldal Merítés magazinját, ugyanis a 2018. novemberi számban a szerkesztők egy különrovatot készítettek az első világháború lezárásának évfordulójára. Ebben a rovatban olvasható kollégánknak, Cseh Gabriellának (a Merítés főszerkesztőjének) interjúja Derzsy Márkkal, a Statisztikus a harcmezőn című kiadványunk szerkesztőjével. Derzsy Márk ebben a kötetben Elekes Dezső naplóját adja közre, amely napló részben az első világháború alatt íródott.
Az interjút és magát a rovatot ezen a linken érik el az érdeklődők.

A legfrissebb, 2018. decemberi Merítés Kimenő szabadidős-programajánló rovatában pedig a szerkesztő, Cseh Gabriella egy 2013-as térképalbumunkról ír, amelynek címe: A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei.
A rovatot itt olvashatják el.

A könyvtárunk által megjelentetett kiadványok megvásárolhatók; kérdéseiket, megrendeléseiket szeretettel várja Horváth Balázs a balazs.horvath2@ksh.hu e-mail-címen, valamint a +36 (1) 345-6949 telefonszámon.

KSH Könyvtár




2019. január 18., péntek

Truskovszky Jenő (1872. január 16. –1924. január 18.)

95 éve ezen a napon (január 18.) hunyt el Truskovszky Jenő jogász, statisztikus.

Tanulmányait Miskolcon, Budapesten és Kassán végezte. Jogi tanulmányai végeztével 1895-ben Abaúj-Torna vármegye közigazgatási gyakornoka, majd árvaszéki aljegyzője lett. 1898-ban került a KSH-ba, a statisztikai szakvizsgát 1899-ben tette le. 1904-ben miniszteri fogalmazóvá, 1908ban miniszteri segédtitkárrá, 1912-ben miniszteri titkárrá, 1915-ben osztálytanácsossá, 1919-ben miniszteri tanácsossá léptették el. A Tanácsköztársaság idején rendelkezési állományba helyezték. A hivatalban töltött huszonöt éve során előbb népesedésstatisztikával foglalkozott, majd hosszabb időt töltött a külkereskedelmi statisztikai adatok gyűjtésével és vizsgálatával. Legtovább és a legnagyobb hatásfokkal a mezgazdasági statisztika területén tevékenykedett, ahol osztályvezetői rangban lehetősége volt számos újítás kidolgozására és megvalósítására, amelyek 1901-re vonatkozó eredményeit alapos munkával feldolgozta és közzétette. A hivatali tudományos és társadalmi élet fontos szereplője volt. Részt vett az Országos Községi Törzskönyvbizottság tevékenységében. 1923-ban az Magyar Statisztikai Társaság tagjává választották.

Forrás: Rózsa Gábor: Truskovszky Jenő. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 716. p.

Vrábel Krisztina: 160 grammos szénhidrátdiéta – Villámgyors vacsorák

Vrábel Krisztina: 160 grammos szénhidrátdiéta – Villámgyors vacsorák
Central Médiacsoport Zrt., Budapest, cop. 2018. 155 p.
Raktári jelzet: E 011989

A karácsony és a nagy lakmározások után januárban sokan nagy kedvvel és lendülettel kezdenek bele különböző diétákba, fogyókúrákba, hogy ellensúlyozzák a decemberben elfogyasztott csokoládé- és süteménymennyiséget, illetve megalapozzák nyári alakjukat. Többek között nekik ajánlom jó szívvel Vrábel Krisztina legújabb könyvét, de azok is bátran kezükbe vehetik a kötetet, akik az egészségesebb táplálkozás mellett döntenek az új évben.

A 160 grammos szénhidrátdiéta nem egy szigorú, nehezen követhető fogyókúra, sokkal inkább a tudatos, egészséges táplálkozás alapja. A sorozat legújabb része, a Villámgyors vacsorák arra sarkall bennünket, hogy az esti étkezést is vegyük komolyan, hiszen ez alapozza meg a jó alvást, a megfelelő pihenésünket. A könyvben számos ötletet találunk tartalmas levesekhez, salátákhoz, hideg ételekhez vagy melegszendvicsekhez, illetve néhány desszert is helyet kapott a gyűjtemény végén. A lényeg, amelyet a szerző többször is hangsúlyoz, hogy ne együk túl magunkat, de ne is hagyjuk ki a vacsorát. Estére együnk valami könnyűt, fogyasszunk sok zöldséget, húsokat, halakat, így nem terheljük meg a gyomrunkat éjszakára.

SzK


A könyvtárban itt található.

A 160 grammos szénhidrátdiéta eddig megjelent kötetei:

Vrábel Krisztina: 160 grammos szénhidrátdiéta – Finom falatok lemondás nélkül
Budapest, Central Médiacsoport Zrt., 2013. 167 p.
Raktári jelzet: 796937

A könyvtárban itt található.











Vrábel Krisztina: 160 grammos szénhidrátdiéta – Újabb finom falatok, lemondás nélkül
Budapest, Central Médiacsoport Zrt., 2015. 175 p.
Raktári jelzet: E 001060

A könyvtárban itt található.











Vrábel Krisztina – Koszta Ágnes – Töllösy Judit: 160 grammos szénhidrátdiéta – Az életmódkönyv
Budapest, Central Médiacsoport Zrt., cop. 2016. 221 p.
Raktári jelzet: E 003895

A könyvtárban itt található.

2019. január 17., csütörtök

Magyar nyelvű e-könyvek a KSH Könyvtárban


Magyar nyelvű e-könyvek a KSH Könyvtárban

Örömmel értesítjük, hogy 2019. január 1-jétõl az alábbi négy hazai kiadó e-könyv-gyűjteménye elérhető olvasótermi számítógépeinkről.

Az Osiris Kiadó e-könyv-kínálatában számos elismert szerző és kutató tudományos igénnyel megírt munkája mellett megtalálhatók felsőoktatási és ismeretterjesztő könyvek, de a szépirodalmat illetően is majdnem 400, míg összességében több mint 1700 kötet közül válogathatnak az érdeklődők. Az adatbázist jó szívvel ajánljuk egyetemi hallgatóknak, a történelem, a szociológia, a politológia és a pszichológia iránt érdeklődőknek.

A L´Harmattan Kiadó Digitális Adatbázisában közel 1500 könyv között keresgélhetünk a legkülönfélébb témákban: magyar és egyetemes történelem, jog- és közgazdaságtudomány, néprajz, politikatudomány, szociológia, irodalomtudomány, gyermek- és magyar irodalom, hogy csak néhányat említsünk a sok közül.

A MeRSZ, vagyis az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás elnevezésű online könyvtára több mint 600 magyar nyelvû tudományos alapmű, összefoglaló kézikönyv és felsőoktatási tankönyv teljes tartalmához biztosít online hozzáférést a következő témákban a teljesség igénye nélkül: biológia, filozófia, gazdaság, jogtudomány, műszaki tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem. A szakkönyveken kívül egyetemi jegyzetek is elérhetők az oldalon.

A Typotex Kiadó online gyűjteményében több mint 500 könyv és jegyzet áll rendelkezésünkre. A kötetek elsősorban felsőfokú tankönyvek, szakkönyvek, jegyzetek, amelyek a természettudományok és a társadalomtudományok (matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, mérnöki tudományok, pszichológia, filozófia, kommunikáció, művészetelmélet, menedzsment stb.) területét ölelik fel.

KSH Könyvtár

Alekszandra Marinyina: A sértett neve: Senki

Alekszandra Marinyina: A sértett neve: Senki
Detektív Kiadó, Budapest, 2015. 194 p.
Raktári jelzet: 637597

Hogy milyen is ez a könyv?

Az elején kicsit untam. Mit lehet kihozni egy idős nő megöléséből? Aztán jött a „Hú, ez mi a csuda? Ez tuti nem véletlen, itt van valami!"-érzés.
Majd, ahogyan bontakoztak ki az események… A végén pedig elérkeztem a következő lelkiállapothoz: "Hogyazaezmiacsudanemeznemlehet… aztailyennincs."

Ez egy rövid ajánló ugyan, de ez a Marinyina-regény... ez egy ilyen történet.

Korábban már ajánlottam olvasóinknak a szerző könyveit, itt találják a teljes sorozatot.

– brie –

A könyvtárban itt található.

2019. január 16., szerda

A magyar szociográfia a 20–21. században című kötet bemutatója a KSH Könyvtárban


Kedves Olvasóink!

A Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár szeretettel meghívja Önt 2019. január 17-én (csütörtökön) 17 órára A magyar szociográfia a 2021. században című kötet bemutatójára. A kötetet Tóth Pál Péter, az MTA doktora, a könyv szerkesztője és Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója mutatja be.

Az est házigazdája Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője.

Helyszín: KSH Könyvtár, Bibó István terem, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Robert van Gulik: Az elátkozott tó legendája

Robert van Gulik: Az elátkozott tó legendája
Ford.: Upor László
Sorozat Könyvek, Budapest, 2012. 3558 p.
Raktári jelzet: 608081

Sok részét elolvastam már a sorozatnak, és itt vettem észre először, kicsit mintha szószátyárabb lett volna a szerző, ami nem mindig tett jót a történetnek. Viszont jók voltak a csavarok, amiket van Gulik beleszőtt a regénybe!
A környezet most is izgalmas és színes volt, megint barangolhattunk egy kicsit a régi Kína tájain, ami nekem kifejezetten tetszik minden egyes kötetben – igen, ezt mindig leírom, mert tényleg így van. Annak pedig kifejezetten örültem, hogy megtudtam, hogyan csatlakozott a bíróhoz és csapatához Tao Gan.
Teát és rizst ebben a regényben is bőséggel fogyasztottak, bár most néha egy-egy tészta és füstölt hal is befigyelt. Nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtott számomra ez a könnyed bűnügyi történet.

– brie –

A könyvtárban itt található.

2019. január 15., kedd

Megjelent a Nemzetközi Statisztikai Figyelő legújabb száma

Kedves Olvasóink!

Megjelent elektronikus referáló folyóiratunk, a Nemzetközi Statisztikai Figyelő legújabb (2018/3.) száma, friss cikk- és tanulmányismertetésekkel, absztraktfordításokkal. Ha szeretnének belelapozni, csak kattintsanak ide.

Kellemes olvasást kívánunk mindenkinek!

KSH Könyvtár

Boldizsár Ildikó: Mesék útkeresőknek

Boldizsár Ildikó: Mesék útkeresőknek
[Budapest], Kossuth Kiadó, cop. 2018. Hangoskönyv
Raktári jelzet: CD 1488

Gyermekkorunkban a mesék jelentették a varázslatos kaput egy olyan világba, ahol bármi lehetséges. Lehettünk nagy felfedezők, világmegmentők, királylányok és daliás hercegek. Miért ne sikerülhetne ez felnőttként is? Boldizsár Ildikó legújabb hangoskönyvében olyan történeteket hallgathatunk meg, amelyek útmutatásával megtalálhatjuk a boldogságunkat, megismerhetjük a lelkünket. Megkülönböztethetjük az igazságot a hazugságtól, illetve elmélkedhetünk a halandóságon és a halhatatlanságon. A mesét hallgatva kikapcsolhatunk a valóság rohanó világából és leszállhatunk saját belső világunkba, ahol még mindig ott rejtőzik az a pici gyermek, aki szerint nincs lehetetlen.

P. G.

A könyvtárban itt található.

2019. január 14., hétfő

T. C. Lang: A Lámpás nyomában: küldetés, mely a pokolba visz

T. C. Lang: A Lámpás nyomában: küldetés, mely a pokolba visz
Publio Kiadó, [Győr], 2016. 282 p.
Raktári jelzet: 648389

Ez volt az első new adult illetve angyalos könyv, amit olvastam; értékelésemben, ajánlómban próbálok objektív lenni.
Maga a történet érdekes volt, az ötlet nagyon tetszett: mármint ez a térben ugrálós, lánckeresős dolog. A regény elejével is megbékéltem, de aztán beindult hősnőnk, és azt hittem, kétoldalanként fogom addig rázni, amíg helyreáll az a valami a fejében, mert ez a lány mindenbe beleszólt, folyton belekeveredett valamibe, csak, mert nem volt képes nyugton maradni, amikor azt mondták neki. Ha ez volt a célja az írónőnek, hát ezt a karaktert remekül eltalálta, komolyan. Nem szeretem az ilyen szereplőket. Ha belebotlok egy ilyenbe, általában abbahagyom a könyvet, tényleg. Most azonban folytattam a történettel való ismerkedést.

A Lovasokkal való találkozás tetszett, jók voltak a karakterek, ötletes volt, ahogyan megszerezték a medálokat. A negyedik találkozás, a Viszallyal való affér volt talán a legjobb, de szerintem mindenki így van vele, aki olvasta a könyvet.
Az angyal személyisége, karaktere is jó volt, szimpatikus figura, akinek egyáltalán nem volt könnyű dolga Sarah mellett – az a lány tényleg nem normális, és mindezt arra fogja, hogy „szerelmes”.
Nem tetszett a könyvben Sarah nyomulása Ronaelre. Úgy érzem, feleslegesen túl lett írva ez a része a történetnek.
Ügyes volt a vége a regénynek. Amikor azt gondolod, hogy itt lesz vége, jön egy jó kis cselekmény, és a történet folytatódik. A végső lezárás is egészen kellemesre sikerült, kicsit talán hosszú lett a végén az egyik rész leírása, de nem vészes.

Összességében egyáltalán nem bánom, hogy elolvastam a könyvet, kellemes kikapcsolódás, egy délután elolvasható, szórakoztató történet. És miután váltottam szót az írónővel, kiderült, hogy a Sarah karakterét szándékosan túlírta az elején, hogy jobban érződjön a lány jellemfejlődése a történetben – és ez sikerült, mivel a vége felé már nem volt annyira idegesítő a személyisége. :-)

– brie –

A könyvtárban itt található.

2019. január 11., péntek

Csákvári Péter, Pelyvás Alex, Szatmári Feri: Mentes konyha

Csákvári Péter, Pelyvás Alex, Szatmári Feri: Mentes konyha
Central Médiacsoport Zrt, Budapest 2018. 143 p.
Raktári jelzet: E 011786

Ha már úgyis vattafelhőkben törnek elő kamránkból a különféle lisztfajták, a hűtőnkben meg négyféle, tejhez alig hasonlítható, fehér lé lötyög, ideje a megkopott receptek közé újakat emelni. A mindenmentes ételek lassan beférkőztek étrendünkbe, és a kevésbé rászorulók is már szemrebbenés nélkül lapátolják be a különböző fantázianevekkel ellátott furcsa képződményeket. Nem mintha én vonakodnék; lassan alig van olyan hozzávaló, amelyért komolyabban utána kellene járni (kivéve a matcha tea, mert az még mindig nem jött velem szembe az utcán).

Könyvünk a hasonló néven futó Mentes Konyha Magazin (nálunk is olvasható) szakácsai és munkatársai keze alól került ki, most 143 oldalas csinos formában. A receptek jelmagyarázattal és különböző diétákba illeszkedő csoportokba rendezve várják a korgó gyomrú ínyenceket.

Cs. T.

A könyvtárban itt található.

2019. január 10., csütörtök

Szerb Antal: A Pendragon legenda

Szerb Antal: A Pendragon legenda
Helikon Kiadó, Budapest, 2016. 323 p.
Raktári jelzet: 641004

Volt ebben a regényben minden, amire csak vágyhat egy olvasó: lelkes, magyar kutató; kalandos családtörténet, borzongató kastély, kísértetlovas, titkos társaság, bűnügy, barátság, egy kis szerelem, de éppen elviselhetően; egyszóval kellemes és izgalmas elegy. Olvastatta magát a könyv, ebben nemcsak a szépirodalom kedvelő találják meg a számításukat. A stílus abszolút Szerb Antalé, még akkor is, ha ez a regény teljesen más, mint az Utas és holdvilág. Láthatjuk, milyen sokrétű, mennyire tehetséges volt Szerb Antal – és milyen hatalmas veszteség volt korai halála.

A regénynek sok más kiadása is létezik könyvtárunkban, amennyiben a 2016-os Helikon-kiadás éppen ki lenne kölcsönözve.

– brie  –

A könyvtárban itt található.