2019. január 18., péntek

Truskovszky Jenő (1872. január 16. –1924. január 18.)

95 éve ezen a napon (január 18.) hunyt el Truskovszky Jenő jogász, statisztikus.

Tanulmányait Miskolcon, Budapesten és Kassán végezte. Jogi tanulmányai végeztével 1895-ben Abaúj-Torna vármegye közigazgatási gyakornoka, majd árvaszéki aljegyzője lett. 1898-ban került a KSH-ba, a statisztikai szakvizsgát 1899-ben tette le. 1904-ben miniszteri fogalmazóvá, 1908ban miniszteri segédtitkárrá, 1912-ben miniszteri titkárrá, 1915-ben osztálytanácsossá, 1919-ben miniszteri tanácsossá léptették el. A Tanácsköztársaság idején rendelkezési állományba helyezték. A hivatalban töltött huszonöt éve során előbb népesedésstatisztikával foglalkozott, majd hosszabb időt töltött a külkereskedelmi statisztikai adatok gyűjtésével és vizsgálatával. Legtovább és a legnagyobb hatásfokkal a mezgazdasági statisztika területén tevékenykedett, ahol osztályvezetői rangban lehetősége volt számos újítás kidolgozására és megvalósítására, amelyek 1901-re vonatkozó eredményeit alapos munkával feldolgozta és közzétette. A hivatali tudományos és társadalmi élet fontos szereplője volt. Részt vett az Országos Községi Törzskönyvbizottság tevékenységében. 1923-ban az Magyar Statisztikai Társaság tagjává választották.

Forrás: Rózsa Gábor: Truskovszky Jenő. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 716. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése