2019. március 15., péntek

1848. március 15-re emlékezünk


Március 15-e az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. A forradalom és szabadságharc célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. 1860 óta nemzeti ünnepünk. Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat. 

A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. 

1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó napjaként is ünnepeljük. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról számos anekdota maradt fenn: 

Látszik, hogy költőt visz 

Petőfit Bem apó annyira szerette, hogy a „fiának”, ez pedig őt „apámnak” nevezte. Az öreg egy fekete szőrű, lusta, vén paripát ajándékozott a költőnek Nagyszebenben. Nyilván azért ajándékozta meg ilyen vén csatalóval, hogy el ne ragadja, vagy le ne vesse pártfogoltját. 
Mikor Bem apó Lugos alatt nagy hadi szemlét tartott, vágtatva jött ki a városból törzskarával. Kíséretében volt Petőfi Sándor is az ő lusta paripáján, amely azonban – a többitől kedvet kapva – szintén vágtatott. Bem apó csodálkozva látta, hogy egyszerre milyen fürge lett az öreg csataló. Mosolyogva fordult Petőfihez, és franciául így szólt: – Látszik, hogy költőt visz, Pegazus lett belőle! 

Könyvtárunk az egyik folyosói vitrinben készített kiállítással tiszteleg 1848. március 15-e hősei előtt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése