2019. március 5., kedd

Vadnai Tibor (1928. március 24. – 1999. március 5.)

20 éve ezen a napon hunyt el Vadnai Tibor közgazdász, statisztikus. 

1951-ben a KSH tanfolyamán szerzett alapfokú statisztikai ismereteket. A következő évben a KSH Tájékoztatási Főosztályának munkatársa lett. 1962-ben osztályvezető-helyettesi kinevezést kapott. 1965 és 1972 között tartós külszolgálatot teljesített Genfben az ENSZ EGB gazdasági tanácsadójaként. Hazatérése után, 1972-től 1981-ig a KSH GKI tudományos főmunkatársaként, tudományos tanácsadójaként, 1978-tól kutatási osztályvezetőjeként működött. 1981-ben főosztályvezető-helyettesként visszakerült a KSH Tájékoztatási Főosztályára. 1989-ben vonult nyugdíjba. 
1958-ban Kiváló Dolgozó elismeréssel, 1965-ben és 1979-ben a Munka Érdemrend ezüst, 1989-ben arany fokozatával tüntették ki. 1979-ben és 1986-ban KSH-elnöki dicséretben, 1984- ben Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült. 
Statisztikuspályája elején rövid távú gazdasági elemzések készítésével, a lakosság fogyasztásának és életszínvonalának kérdéseivel foglalkozott. Az ENSZ EGB-ben elsődleges módszertani feladata a szocialista és a tőkés gazdaságok gazdaságstatisztikai mutatóinak vizsgálata, a nemzetközi összehasonlítás eljárásainak kialakítása volt. A GKI-ban elsődlegesen a lakossági jövedelmek és fogyasztás makroszintű vizsgálatát és előrejelzését végezte, de elemzéseket készített a termelési költségek és árak alakulásáról, az áremelkedések okairól, az életszínvonal-politikáról, a lakásgazdálkodásról, a családi pótlékról és az energiagazdálkodásról, továbbá közreműködött az ipari és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó jelentések szerkesztésében is. Munkája nagyban hozzájárult az intézet gazdasági előrejelzéseinek megalapozásához. Az 1980-as években a hivatalos statisztikai kiadványsorozatokat szerkesztette. Koordinálta a hivatali évkönyvek, zsebkönyvek, statisztikai havi közlemények köteteinek összeállítását. Jelentős szerepet játszott a STADAT elektronikus statisztikai tájékoztatási rendszer kialakításában és fejlesztésében. Értékes közgazdasági szakfordítói munkásságot is kifejtett; többek között a Nobel-díjas Wassily Leontief és szerzőtársai A világgazdaság jövője című tanulmányát és a szintén Nobel-díjas Bertil Ohlin Interregionális és nemzetközi kereskedelem című könyvét ültette át magyarra.

Forrás: Nádudvari Zoltán: Vadnai Tibor. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 722. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése