2019. április 30., kedd

A méhek napja Magyarországon

Április 30-án ünnepeljük a méhek napját. E jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a méz és méhészeti termékek fogyasztásának jótékony hatásaira. Mi a könyvtárunkban található kiadványokból ajánlunk egy méhkasra valót.

Györkös Erzsébet (1909. április 30. – 1982. március 7.)

110 éve ezen a napon született Györkös Erzsébet statisztikus, közgazdász, földrajztudós. 

Apai ági ősei több nemzedékre visszamenően kántortanítóként tevékenykedtek a Somogy megyei Szentbalázson, Kutason és Böhönyén. Férje Koch Ferenc (1901–1974) földrajztudós, egyetemi tanár volt. 
A PPTE-n 1932-ben szerzett történelem–földrajz szakos tanári, 1942-ben bölcsészdoktori oklevelet Magyarország tájbeosztása a budapesti élelmiszerpiac szempontjából című értekezésével. Az alsófokú statisztikai tiszti szakvizsgát 1938-ban tette le, felsőfokú statisztikai képesítését 1948-ban szerezte meg. 1955-től 1958-ig az MTA TMB önálló aspiránsa volt. 1962-ben szerezte meg a földrajztudományok kandidátusa címet Budapest zöldség- és virágkertészetéről írott értekezésével. 
A statisztikuspályát 1936-ban kezdte a Fővárosi Statisztikai Hivatal Piackutató Osztályán. 1936 és 1945 között a hivatal gazdaságföldrajzi előadójaként működött, 1938-tól statisztikai tiszti minőségben. 1945-től 1948-ig a hivatal főtisztje, majd 1950-ig csoportvezetője volt. 1950 és 1952 között a Fővárosi Tanács Tervstatisztikai Osztályán főelőadóként, majd a helyiipari csoport vezetőjeként működött. 1952-től az ELTE-n oktatott. 1948-ban az MST tagjává választották. Tagja volt az MTA Településtudományi Bizottságának is. 
Gazdaságföldrajzi munkásságát területi statisztikai tanulmányokkal kezdte, vizsgálta Magyarország gazdaságföldrajzi körzetbeosztását a budapesti piaccal tartott szállítói kapcsolatok adatai alapján. Későbbi népesség-, gazdaság- és iparföldrajzi kutatásai kiterjedtek a Mezőföldre, Somogy és Baranya vármegyére, az Észak-Tiszántúl, illetve a Duna–Tisza-köze térségeire is. Részt vett az MFT Földrajzi Közlemények című tudományos folyóiratának szerkesztésében. 

Forrás: Nádudvari Zoltán: Györkös Erzsébet. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 259-260. p.

2019. április 26., péntek

Gyorsabban, erősebben, magasabbra! – Szellemi tulajdon világnapja

A Szellemi Tulajdon Világnapja a Szellemi Tulajdon Világszervezete kezdeményezésére minden év április 26-án megrendezett világnap. A szellemi tulajdon világnapjának idei rendezvénye a sport világába kalauzol. A sportban megjelenő innováció és a kreativitás, illetve az ezeket támogató és oltalmazó szellemitulajdon-jogok elősegítik a sport fejlődését és annak élvezetét szerte a világon.

2019. április 23., kedd

A könyv és a szerzői jogok napja


Április 23-án ünnepeljük a könyv és a szerzői jogok napját.Találkozzunk a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon!A KSH Könyvtár idén is részt vesz a Millenárison megrendezésre kerülő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyre április 25. és 28. között, immár 26. alkalommal kerül sor. A Könyvfesztivál időtartama alatt kiadványainkat 50–60%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a helyszínen és a könyvtárban egyaránt. Köteteink mellett tematikus térképekből és jubileumi képeslapokból is válogathatnak az érdeklődők. A KSH Könyvtár standja a B59-es jelzetű lesz.

2019. április 22., hétfő

Kosztolányi Dezső: Fasti

Kosztolányi Dezső: Fasti
Forrás: https://szekelyhon.ro

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
Tócsákba fürdenek alant a fák,
A földön itt-ott van csak még fehér folt,
A légen édes szellő szárnyal át.

Pöttöm fiúcskák nagy hasú üvegbe
Viszik a zavaros szagos vizet,
A lány piros tojást tesz el merengve,
A boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
Megrészegül az illaton a föld,
S tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -

Kelet felől egy sírnak mélyiből,
Elrúgva a követ, fényes sebekkel
Száll, száll magasba, föl az isten-ember.

2019. április 21., vasárnap

Juhász Gyula: Húsvétra

Forrás: https://galeria.nlcafe.hu
Juhász Gyula: Húsvétra
 
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

2019. április 19., péntek

Reményik Sándor: Nagypénteki szertartás

Forrás: https://www.3szek.ro

Reményik Sándor: Nagypénteki szertartás

Ágyam fölött, a feszület fölött
Karácsonytól egész Nagypéntekig
Híven virrasztott egy fenyőfa-ág.
(Ó, szelíd dísz, – ó, vad nyomorúság!)
Hű zöldje végül mégis elkopott
Lett ő is szikkadt, aszott kis halott.
Éreztem: nálam tovább nem marad
Nem bírja lelki szárazságomat,
S egy durvább illetésre szertehull.

De nem ily halált szántam én neki.
A kemencében énekelt a tűz,
Zsoltároztak a lángok lelkei.
A száraz ágat helyéről levettem,
Vigyázva, ahogy halottat viszünk,–
S a tüzes kemencébe bevetettem.
Nagyot lobbant, – és színes lett a láng.

Erdők nagyságos tömjén-illata
Elborította rögtön a szobát.
A száraz ágból kiröppent a lélek,
Jöttek adventek, – karácsonyok, – évek,
És hittem én is: hátha mégis élek…

Nagypéntek volt, a fűz már ideadta
Barkáját kedves kéz által nekem,
Hogy a szent főnek új dísze legyen.
Az ólomszínű éji ég alatt
Langyos, ébresztő áramlat haladt,
És gyermekkorom ölén, a hegyen
Rügyet bontott a borostyánbokor.

Kolozsvár, 1929. március 30.

2019. április 18., csütörtök

Új-Zéland délen: Emlékmozaikok a kiwik, birkák és hobbitok földjéről

A Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár szeretettel meghívja Önt 2019. április 25-én (csütörtökön) 17 órára dr. Kiglics István, a Ryukoku Egyetem (Kiotó) közgazdász professzorának vetítéssel egybekötött előadására.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes. 

A rendezvény helyszíne: 
KSH Könyvtár, Thirring Lajos terem 
Budapest II. ker., Keleti Károly u. 5.

2019. április 17., szerda

Hajdu László (1859. november 13. – 1914. április 17.)

105 éve ezen a napon hunyt el Hajdu László jogász, statisztikus. 

A nagyszombati gimnáziumban 1877-ben tett érettségit követően jogakadémiai tanulmányokat folytatott, 1880-ban tette le a jog- és államtudományi államvizsgát.
1885-ben került a KSH-ba, miután letette a statisztikai szakvizsgát. Egy évig díjnokként dolgozott, majd 1886-ban kinevezték segédfogalmazóvá. 1895-ben miniszteri segédtitkárrá, 1897-ben miniszteri titkárrá léptették elő. 1900-ban a Földmívelés, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium átkérte más munkakörbe, ahol 1903-ig dolgozott. 
A KSH-ba való visszatérése után még ebben az évben a KSZVB előadója lett. 1904-ben az OKTB, 1905-ben a Statisztikai Szakvizsgabizottság tagjává választották. Mindezek mellett igazgató-választmányi tagja volt az MKT-nak, 1912- ben pedig a Munkásbiztosítási Szakbizottság tagjává nevezték ki. Ez idő alatt a miniszteri osztálytanácsosi rangtól a miniszteri tanácsosi rangig járta be a hivatali ranglétrát. 1912-ben kinevezték a hivatal aligazgatójává, 1914. április 3-án pedig a hivatal igazgatójává lépett elő. E pozíciót mindössze két hétig töltötte be, ugyanis betegsége következtében 1914. április 17-én meghalt. 
Tudományos munkássága során elsősorban Magyarország és a külföldi országok mezőgazdasági, kereskedelmi, illetve ipari statisztikai adatait vizsgálta. 

Forrás: Jasperné Darvas Mária – Kovács Csaba: Hajdu László. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 271. p.

2019. április 16., kedd

Sabrina Ghayour: Az ezeregy éjszaka ízei


Sabrina Ghayour: Az ezeregy éjszaka ízei 
Ford.: Jutai Péter
Budapest, 2018, Libri. 240 p.
Raktári jelzet: 856835

„100 modern és könnyen elkészíthető étel a Földközi-tenger déli és keleti partvidékéről.” A Közel-Kelet színpompás ételei egyetlen csodaszép könyvben. A fűszerektől illatozó fogások többsége vegetáriánus étrendbe illeszthető, de elvétve akadnak kopoltyúsok és más húsfélék is. Ha még sincs időnk főzni, elég, ha szemmel faljuk fel a lapokat. A gyöngyös rizs, a diós-gránátalmás csirke vagy a pisztáciás báránypogácsa magáért beszél.

Könyvtárunkban itt található. 

CsT

2019. április 12., péntek

Az MST Statisztikatörténeti Szakosztály rendezvénye


„Nihil enim utilius sale" – avagy nincs hasznosabb a sónál 
A magyarországi kősó bányászata és kereskedelme a késő középkorban 

A Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztálya tisztelettel meghívja Önt 2019. április 17-én (szerdán) 17 órakor tartandó előadására.

Előadónk:
Draskóczy István, az MTA doktora, egyetemi tanár, az ELTE BTK Történeti Intézet Középkori Történeti Tanszék oktatója.

A rendezvény helyszíne:
KSH Könyvtár, Thirring Lajos terem
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.

2019. április 11., csütörtök

ADY100 VERSKIARKÓ JÁTÉK – KÖNYÖRGÉS EGY KACAGÁSÉRT
✨ ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
 ✨ A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨  

❤️ 20 vers + 20 költő + 20 betű = 1 Ady-vers ❤️

Az egyenletet megoldottátok, minden betű a helyére került, és a vers végül összeállt! 😊💟 

#megfejtés ✨„Könyörgés egy kacagásért”✨

Ma délután 2 órakor fantasztikus verseskötetek, könyvutalványok és „faragók” találtak gazdára. ☺️💕 Aki esetleg lemaradt volna a Derzsy Márk és Horváth Balázs kollégáink által levezényelt élő sorsolásunkról, könyvtárunk Facebook-oldalán megtekintheti. 🎭🎤🎥

 🏆 Nyerteseink:

1. kör ▶️ a helyes megfejtést beküldők
          🎁 verseskötet 📖
          🎁 10 000 forint értékű könyvutalvány 💌
          🎁 a világ legaranyosabb színesceruza-készlete 🖍
Maier Zsófi ❤️ Rakovszky Zsuzsa: Fortepan
Szalai János 🧡 Szabó T. Anna: Ár
Dala Emőke 💛 Babiczky Tibor: Félbehagyott költemények
Rózsa Ágnes Barabás 💚 Oravecz Imre: Egy földterület növénytakarójának változása
Oszkai Judit 💙 Závada Péter: Roncs szélárnyékban

2. kör ▶️ a kedvenc versükre szavazók
          🎁 verseskötet 📖
          🎁 5000 forint értékű könyvutalvány 💌
          🎁 a világ legaranyosabb színesceruza-készlete 🖍
Nagy Anita ❤️ Tóth Krisztina: Magas labda
Szántó Judit 🧡 Simon Márton: Rókák esküvője
Kovács Joci 💛 Peer Krisztián: 42

A leggyorsabb megfejtőnk különdíjban részesült:
          🎁 verseskötet 📖
Nagy Gyöngyi ❤️ A szavak lélegzete. Mai magyar versek; Iancu Laura: Gerlice; Mezey Katalin: Ajánlott énekek. Összegyűjtött és új versek, 1960–2015

Még egyszer szeretettel gratulálunk a nyerteseknek, és valamennyi résztvevőnek nagyon köszönjük a játékot! 👏 Reméljük, a kiválasztott versek között mindenki talált kedvére valót, vagy esetleg olyan szerzőt, akit eddig ugyan nem ismert, de mostantól falni fogja a verseit. 😍📚

2019. április 10., szerda

Illyefalvi I. Lajos (1881. március 9. – 1944. április 10.)

75 éve ezen a napon hunyt el Illyefalvi I. Lajos statisztikus, címzetes egyetemi tanár, a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója, az MTA levelező tagja. 

Janisch Imre Lajos néven született, az Illyefalvi nevet 1907-ben vette fel. 
1908 novemberében kezdett dolgozni Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalában. Pályáján gyorsan haladt előre, 1911-ben miniszteri fogalmazó, 1918-ban miniszteri segédtitkár, 1919-ben miniszteri titkár és 1924-ben a hivatal aligazgatója lett. A székesfőváros törvényhatósági közgyűlése 1926-ban választotta meg az akkor már nagy múltú és európai hírű hivatal igazgatójává.
1915 és 1924 között a Budapesti Liszthivatal helyettes vezetője is volt, és eredményesen alkalmazta a fő városban az élelmezési jegyrendszert. Ennek során alaposan megismerte a főváros gazdasági és szociális helyzetét. Sikeres tevékenységéért elnyerte a háborús polgári érdemkereszt III. osztályú kitüntetését. 1917-ben a budapesti Eötvös szabadkőműves páholy tagja is lett.
Tizenhét éves igazgatói tevékenysége során nagyméretű statisztikai felvételeket kezdeményezett, amelyek különösen a főváros gazdasági és szociális helyzetére vetettek új fényt. Nevéhez fűződött a munkanélküliek első összeírása a fővárosban, a választójogi statisztikai munkálatok megszervezése, az 1920-as és az 1925-ös épület- és lakásszámlálás megtervezése. Szervezői és szerkesztői tehetségét is nagy elismerés övezte. Fiatal tehetségek sorát nyerte meg a tudományágnak és adott számukra publikálási lehetőséget. Széles körben népszerűsítette a statisztika tudományát. Tevékenysége utolsó éveiben ő kezdeményezte az új székház építését is. 
1926-ban újra megindította a Városi Szemlét, és az ő szerkesztésében jelent meg a Statisztikai Közlemények, a Statisztikai Értesítő, a Budapest székesfőváros statisztikai és közigazgatási évkönyve, a Statisztikai Zsebkönyv, a Statisztikai Havifüzetek, a Magyar Városok Statisztikai Évkönyve.
1932-ben magyar királyi kormányfőtanácsos lett a magyar statisztikai tudomány fejlesztése terén szerzett érdemei elismeréséül. Az MTA 1936-ban iktatta levelező tagjai sorába. 1928-ban az ISI rendes tagjai közé fogadta. 1934-ben az intézet londoni ülésén a nagyvárosok statisztikai bizottságának állandó előadójává választották. Tagja volt az OST-nek, alelnöke és választmányi tagja az MST-nek, tagja az MKT-nak, a Társadalomtudományi Társulatnak, a Magyar Konjunktúra Kutató Intézetnek. A Magyar Városok Szövetsége tiszteletbeli tagjává választotta. 
1940–1942-ben az árellenőrzés országos kormánybiztosa volt, feladata az ár-megállapítási, áremelési és forgalmiadó-felszámítási irányelvek kidolgozása és betartatása lett. A kormányzó a honvédelmi igazgatás terén szerzett érdemei elismeréséül Signum Laudisszal tüntette ki. 

Forrás: Molnár Sándor János: Illyefalvi I. Lajos. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 331-332. p.

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #20


ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨ 

 #20 🖋📃 „Egy másik erdő” 🌳 🍃 🌬️

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül: „Holnap ne gyere" című második verseskötete 2017-ben jelent meg a Magvető Kiadó „Időmérték" sorozatában. 📚 🕰️ 💚

A 👉 Hevesi Judit
Á 👉 Simon Márton
B 👉 Kemény Zsófi 
C 👉 Krusovszky Dénes

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk!

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban


// ✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨ //

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem). 
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod! 
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED. 
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni. 
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál. 
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. 😉

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 9., kedd

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #19


✨ ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
✨A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨ 

#19 🖋📃 „A paprikajancsi szerenádja” 🤹‍♀️🎶

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül:

„Tűzben fa parazsa volnék,
vízben puha moha volnék,
szélben jegenyefa volnék,
földön apám fia volnék." 🔥🌊💨🌏

E 👉 Weöres Sándor
É 👉 Vörös István
F 👉 Rab Zsuzsa
G 👉 Kormos István

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk! 

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban

✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem).
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod!
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED.
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni.
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál.
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. 😉 

⏳ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00 (orsolya.heincz@ksh.hu)
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 8., hétfő

Imre Zoltán – Ring Orsolya (szerk.): Szigorúan titkos. Dokumentumok a Kádár-kori színházirányítás történetéhez

Imre Zoltán – Ring Orsolya (szerk.): Szigorúan titkos. Dokumentumok a Kádár-kori színházirányítás történetéhez, 1970-1982. 
PIM-OSZMI, Budapest, 2018. 659 p. 
Raktári jelzet: E 009836 

A nemrég megjelent dokumentumkötet 74 – különböző közgyűjteményben, illetve levéltárban megtalálható – forrás közreadásával kívánja megismertetni a téma iránt érdeklődőket, a színházirányítás több mint egy évtizedet felölelő korszakával a Kádár-korban (1970-1982). 
A dokumentumok segítségével bepillantást nyerhetnünk a színfalak mögé, „belehallgathatunk” zárt ajtók mögött lezajlott beszélgetésekbe, beleolvashatunk feljegyzésekbe, jelentésekbe, levelekbe, jegyzőkönyvekbe, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy megismerhessük valamennyire a kor kultúr- és színháztörténetét, valamint némileg leegyszerűsítve az állam és a színházak kapcsolatát. 
A levéltári források közül kiemelnék egy csoportot, az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottság üléseinek jegyzőkönyveit (MNL OL M-KS 288.f. 41.cs). Ezekben az iratokban olvashatunk többek között arról, miként értékelte a Bizottság az egyes színházi évadokat, milyen elképzeléseik, kívánságaik voltak azokra vonatkozóan. Több dokumentumnál mellékletként elolvashatjuk a bemutatók számának alakulását, valamint az előzetes műsorterveket és a már műsoron lévő darabok címeit az egyes színházakra lebontva. 
A könyv végén (589-633. o.) található egy bőséges lexikon a könyvben előforduló személyekről, intézményekről, kifejezésekről, egy névmutató (635-658. o.), és végül feloldást kapnak a levéltári jelzetek is (659. o.). 
Nagy öröm, hogy a szerzőpáros változtatások nélkül, teljes terjedelmükben adta közre a dokumentumokat, ahol esetleg eltértek ettől, azt külön jelezték. További pozitívum, hogy az egyes dokumentumokat jegyzetekkel látták el. 
Az egyetlen hiányérzetem, hogy az eredeti levéltári dokumentumokból egyetlen egy másolat sem került a kötetbe. 
Ettől függetlenül bátran ajánlom ezt a dokumentumkötetet mindenkinek, hiszen úgy vélem, bárki megtalálhatja benne azt, ami őt magát érdekli. Akik szeretnek levéltári dokumentumok között bogarászni, azoknak azért ajánlom, akik odavannak a színházért, a színházi világért, akik kimondottan egy-egy színészért, vagy intézményért rajonganak, azoknak pedig emiatt. És ajánlom nem utolsó sorban mindazoknak, akiket maga a korszak, illetve annak színháztörténete érdekel.

Könyvtárunkban itt található. 

 „Barlangász”

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #18


✨ ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
✨A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨ 

#18 🖋📃 „Dió” 🐿 🌳

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül:
Költő, író, műfordító, üvegművész. Verseiből „Bikinivonal" címmel készült színdarab a Katona József Színházban. 📚📖 🎭

E 👉 Peer Krisztián
É 👉 Tóth Krisztina
F 👉 Závada Péter
G 👉 Kiss Judit Ágnes

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk!

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban

✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem).
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod!
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED.
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni.
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál.
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. 😉 

⏳ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00  (orsolya.heincz@ksh.hu)
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 7., vasárnap

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #17

 


✨ ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
 ✨ A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨  

#17 🖋📃 „Őszi cirkusz” 🎠 🍂🤹‍♀️🍁

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül:

„Alvó szegek a jéghideg homokban,
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet."

T 👉 Pilinszky János
TY 👉 Kosztolányi Dezső
U 👉 Nagy László
Ú 👉 Parti Nagy Lajos

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk!

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban

✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem).
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod!
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED.
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni.
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál.
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. ;)

⏳ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 6., szombat

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #16


✨ ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨
✨A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨

#16 🖋📃 „Látja az Isten”

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül: Fia Lackfi János.

Q 👉 Lesznai Anna
R 👉 Mezey Katalin
S 👉 Tóth Erzsébet
SZ 👉 Babity Mihály

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk! 

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban

✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem).
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod!
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED.
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni.
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál.
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. ;)

⏳ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 5., péntek

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #15
✨ ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
 ✨A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨ 

#15 🖋📃 „Könyvek” 📚

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül: Árvai család, Szajla, A hopik könyve. ⛰🌵🐮🐴🚜🗽💵

I 👉 Babiczky Tibor
Í 👉 Marno János
J 👉 Füzesi Magda
K 👉 Oravecz Imre 

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk! 

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban

✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem).
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod!
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED.
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni.
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál.
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. ;)

⏳ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 4., csütörtök

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #14✨ ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
 ✨A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨ 

#14 🖋📃 „Hálaadás-parafrázis”

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül:
Király István, a Kortárs akkori főszerkesztője a következő jóslattal adta vissza a fiatal költőnek verseit: „Ön rokona Fenákel Juditnak? Akkor sem lesz magából soha költő!”

O 👉 Rakovszky Zsuzsa
Ó 👉 Zalán Tibor
Ö 👉 Gergely Ágnes
Ő 👉 Faludy György

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk!

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban

✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem).
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod!
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED.
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni.
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál.
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. 😉 

⏳ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 3., szerda

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #13✨ ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
 ✨A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨  

#13 🖋📃 „Tengerecki Pál” 🐠🚀🗻 

#kiaszerző 
#gyűjtsdabetűket 

Segítségül: 
1921-ben, 16 évesen jelentette meg első verseskötetét, „Az Élet tavaszán"-t, amelyen erősen érződik Ady hatása.🌷 

S 👉 Tamkó Sirató Károly 
SZ 👉 Romhányi József 
T 👉 Weöres Sándor 
TY 👉 Kiss Anna 

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk!

#Ady100verskirakójáték 
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban 

✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨ 

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem). 
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod! 
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED. 
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni. 
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál. 
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. ;) 

⏳ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00 
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 2., kedd

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #12


ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨ 

#12 📃 „Ady”

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül: Az AEGON Művészeti Díj idei nyertese.🏆 💙

Q 👉 Rakovszky Zsuzsa
R 👉 Takács Zsuzsa 
S 👉 Nádasy Ádám
SZ 👉 Gyurkovics Tibor

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk!

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban

// ✨ JÁTÉKLEÍRÁS ✨ //

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem). 
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod! 
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED. 
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni. 
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál. 
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. ;) 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00

2019. április 1., hétfő

ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK #11


ADY100 VERSKIRAKÓ JÁTÉK ✨ 
A magyar költészet napja a KSH Könyvtárban ✨ 

☝️ Vigyázat! A poszt nyomokban abszurd humort, illetve április 1-ét tartalmazhat. 🙃 🎈

#11 📃 „Forróvíz-visszatérő vezeték a fűtési ellenáramú vezetékhez" ⚙️ 👀

#kiaszerző
#gyűjtsdabetűket

Segítségül:
A költő több mint 30 éve kalauzolja közönségét a „poézis csarnokában," líráját alapvetően „urbanisztikus érzelemvilágából" származó élményei hatják át. 🏭🏢Egy időben a lábvíz problematikája különösen foglalkoztatta. 💬

B 👉 Varró Dániel
C 👉 Laár András
CS 👉 Lackfi János
D 👉 Nagy Natália

A helyes betűt jegyezd fel magadnak, NEM kommentben vagy levélben várjuk!

#Ady100verskirakójáték
#AmagyarköltészetnapjaaKSHKönyvtárban

JÁTÉKLEÍRÁS

1. Március 22-e és április 10-e között MINDEN NAP egy-egy verset teszünk közzé közösségi oldalainkon és könyvtárunk kölcsönzőjében (Bibó-terem).
2. A vers SZERZŐJÉT keressük – a megadott négy lehetőségből kell választanod!
3. Minden szerzőhöz tartozik egy-egy BETŰ, ezeket kell ÖSSZEGYŰJTENED.
4. Az így megszerzett 20 betűből egy ADY-VERS CÍMÉT tudod kirakni.
5. A megfejtést, azaz a vers címét KÜLDD EL nekünk Facebookon, Instagramon, e-mailben, vagy egy borítékba zárva ADD LE a helyszínen, hogy részt vehess a SORSOLÁSON, amelyen TÖBB AJÁNDÉKCSOMAG is gazdára talál.
6. A helyes megfejtésről április 11-én, A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN rántjuk le a leplet. ;)

⏳ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
– ONLINE: 2019. április 10. 24:00
– HELYSZÍNEN: 2019. április 10. 19:00