2019. április 30., kedd

Györkös Erzsébet (1909. április 30. – 1982. március 7.)

110 éve ezen a napon született Györkös Erzsébet statisztikus, közgazdász, földrajztudós. 

Apai ági ősei több nemzedékre visszamenően kántortanítóként tevékenykedtek a Somogy megyei Szentbalázson, Kutason és Böhönyén. Férje Koch Ferenc (1901–1974) földrajztudós, egyetemi tanár volt. 
A PPTE-n 1932-ben szerzett történelem–földrajz szakos tanári, 1942-ben bölcsészdoktori oklevelet Magyarország tájbeosztása a budapesti élelmiszerpiac szempontjából című értekezésével. Az alsófokú statisztikai tiszti szakvizsgát 1938-ban tette le, felsőfokú statisztikai képesítését 1948-ban szerezte meg. 1955-től 1958-ig az MTA TMB önálló aspiránsa volt. 1962-ben szerezte meg a földrajztudományok kandidátusa címet Budapest zöldség- és virágkertészetéről írott értekezésével. 
A statisztikuspályát 1936-ban kezdte a Fővárosi Statisztikai Hivatal Piackutató Osztályán. 1936 és 1945 között a hivatal gazdaságföldrajzi előadójaként működött, 1938-tól statisztikai tiszti minőségben. 1945-től 1948-ig a hivatal főtisztje, majd 1950-ig csoportvezetője volt. 1950 és 1952 között a Fővárosi Tanács Tervstatisztikai Osztályán főelőadóként, majd a helyiipari csoport vezetőjeként működött. 1952-től az ELTE-n oktatott. 1948-ban az MST tagjává választották. Tagja volt az MTA Településtudományi Bizottságának is. 
Gazdaságföldrajzi munkásságát területi statisztikai tanulmányokkal kezdte, vizsgálta Magyarország gazdaságföldrajzi körzetbeosztását a budapesti piaccal tartott szállítói kapcsolatok adatai alapján. Későbbi népesség-, gazdaság- és iparföldrajzi kutatásai kiterjedtek a Mezőföldre, Somogy és Baranya vármegyére, az Észak-Tiszántúl, illetve a Duna–Tisza-köze térségeire is. Részt vett az MFT Földrajzi Közlemények című tudományos folyóiratának szerkesztésében. 

Forrás: Nádudvari Zoltán: Györkös Erzsébet. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 259-260. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése