2019. április 17., szerda

Hajdu László (1859. november 13. – 1914. április 17.)

105 éve ezen a napon hunyt el Hajdu László jogász, statisztikus. 

A nagyszombati gimnáziumban 1877-ben tett érettségit követően jogakadémiai tanulmányokat folytatott, 1880-ban tette le a jog- és államtudományi államvizsgát.
1885-ben került a KSH-ba, miután letette a statisztikai szakvizsgát. Egy évig díjnokként dolgozott, majd 1886-ban kinevezték segédfogalmazóvá. 1895-ben miniszteri segédtitkárrá, 1897-ben miniszteri titkárrá léptették elő. 1900-ban a Földmívelés, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium átkérte más munkakörbe, ahol 1903-ig dolgozott. 
A KSH-ba való visszatérése után még ebben az évben a KSZVB előadója lett. 1904-ben az OKTB, 1905-ben a Statisztikai Szakvizsgabizottság tagjává választották. Mindezek mellett igazgató-választmányi tagja volt az MKT-nak, 1912- ben pedig a Munkásbiztosítási Szakbizottság tagjává nevezték ki. Ez idő alatt a miniszteri osztálytanácsosi rangtól a miniszteri tanácsosi rangig járta be a hivatali ranglétrát. 1912-ben kinevezték a hivatal aligazgatójává, 1914. április 3-án pedig a hivatal igazgatójává lépett elő. E pozíciót mindössze két hétig töltötte be, ugyanis betegsége következtében 1914. április 17-én meghalt. 
Tudományos munkássága során elsősorban Magyarország és a külföldi országok mezőgazdasági, kereskedelmi, illetve ipari statisztikai adatait vizsgálta. 

Forrás: Jasperné Darvas Mária – Kovács Csaba: Hajdu László. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 271. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése