2019. április 8., hétfő

Imre Zoltán – Ring Orsolya (szerk.): Szigorúan titkos. Dokumentumok a Kádár-kori színházirányítás történetéhez

Imre Zoltán – Ring Orsolya (szerk.): Szigorúan titkos. Dokumentumok a Kádár-kori színházirányítás történetéhez, 1970-1982. 
PIM-OSZMI, Budapest, 2018. 659 p. 
Raktári jelzet: E 009836 

A nemrég megjelent dokumentumkötet 74 – különböző közgyűjteményben, illetve levéltárban megtalálható – forrás közreadásával kívánja megismertetni a téma iránt érdeklődőket, a színházirányítás több mint egy évtizedet felölelő korszakával a Kádár-korban (1970-1982). 
A dokumentumok segítségével bepillantást nyerhetnünk a színfalak mögé, „belehallgathatunk” zárt ajtók mögött lezajlott beszélgetésekbe, beleolvashatunk feljegyzésekbe, jelentésekbe, levelekbe, jegyzőkönyvekbe, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy megismerhessük valamennyire a kor kultúr- és színháztörténetét, valamint némileg leegyszerűsítve az állam és a színházak kapcsolatát. 
A levéltári források közül kiemelnék egy csoportot, az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottság üléseinek jegyzőkönyveit (MNL OL M-KS 288.f. 41.cs). Ezekben az iratokban olvashatunk többek között arról, miként értékelte a Bizottság az egyes színházi évadokat, milyen elképzeléseik, kívánságaik voltak azokra vonatkozóan. Több dokumentumnál mellékletként elolvashatjuk a bemutatók számának alakulását, valamint az előzetes műsorterveket és a már műsoron lévő darabok címeit az egyes színházakra lebontva. 
A könyv végén (589-633. o.) található egy bőséges lexikon a könyvben előforduló személyekről, intézményekről, kifejezésekről, egy névmutató (635-658. o.), és végül feloldást kapnak a levéltári jelzetek is (659. o.). 
Nagy öröm, hogy a szerzőpáros változtatások nélkül, teljes terjedelmükben adta közre a dokumentumokat, ahol esetleg eltértek ettől, azt külön jelezték. További pozitívum, hogy az egyes dokumentumokat jegyzetekkel látták el. 
Az egyetlen hiányérzetem, hogy az eredeti levéltári dokumentumokból egyetlen egy másolat sem került a kötetbe. 
Ettől függetlenül bátran ajánlom ezt a dokumentumkötetet mindenkinek, hiszen úgy vélem, bárki megtalálhatja benne azt, ami őt magát érdekli. Akik szeretnek levéltári dokumentumok között bogarászni, azoknak azért ajánlom, akik odavannak a színházért, a színházi világért, akik kimondottan egy-egy színészért, vagy intézményért rajonganak, azoknak pedig emiatt. És ajánlom nem utolsó sorban mindazoknak, akiket maga a korszak, illetve annak színháztörténete érdekel.

Könyvtárunkban itt található. 

 „Barlangász”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése