2019. május 7., kedd

Megjelent a Nemzetközi Statisztikai Figyelő új száma

Megjelent negyedéves elektronikus referáló folyóiratunk, a Nemzetközi Statisztikai Figyelő legújabb száma, amely erről a linkről egy kattintással elérhető, olvasható, de szabadon le is tölthető. A kiadvány a demográfia, a társadalom- és gazdaságstatisztika friss külföldi szakirodalmából válogatva közöl hosszabb-rövidebb cikk- és tanulmányismertetéseket, absztraktfordításokat.

Kellemes olvasást és tartalmas böngészést kívánunk!

A lapszám részletes tartalomjegyzéke:

Demográfia 
Nádudvari Zoltán: A születésszám jelenlegi alakulása és növekedésének esélye Németországban
Rózsa Gábor: A termékenységgel kapcsolatos tények, számok és tervek az ausztrál egyetemi hallgatók körében végzett online felvétel alapján 
Rózsa Gábor: Családalapítási attitűdök termékenységi tanácsadáson részt vett dán férfiak körében 
Hajnal Béla: Kína már idén mérlegeli a születéskorlátozások teljes feloldását 
Nádudvari Zoltán: A demográfiai és magatartási tényezők hatása az életformára 1997 és 2017 között Németországban
Kálmán Rita: A válás negatív hatásai és a lehetséges intervenciós programok kialakítása, javítása az Amerikai Egyesült Államokban
Hajnal Béla: A felsőfokú végzettségűek arányának alakulása a fejlett világban
Rózsa Gábor: Ikerregiszter létrehozása: különösen értékes forrás a magatartás genetikai, epidemiológiai, biomarker és „omikai” vizsgálatai számára
Rózsa Gábor „Ejnye, én csak egy nyomorult kelet-európai vagyok az ügyintéző szemében”: kelet-európai EU-országokból érkezett bevándorlók tapasztalatai a (transznacionális) társadalombiztosítási jogosultságokkal
Bándi Melissa: Előzetes elemzés a bevándorolt és a lakóhelyük elhagyására kényszerült nők elleni erőszakról Európában
Rózsa Gábor: A népesség-nyilvántartás használata vándorlási és integrációs kutatásokban: Dánia és Svédország példája

Társadalom
Holka László: A humán tőke mérése: 195 ország és térség rendszerszerű elemzése, 1990–2016
Holka László: Trendek Hollandiában 2017. Társadalom. Jólléti adatok
Holka László: Miként növelhető a humán tőke, hogyan fokozható hozzájárulása a gazdasági és társadalmi fejlődéshez
Holka László: A humán tőke és a humán potenciál a mai Belorussziában
Holka László: Állandósult kitérők. Az alulfoglalkoztatottság hosszú távú hatásai a diplomások karrierjére
Holka László: A francia munkaerőpiac változása, 2000–2017 
Holka László: A munkanélküliség vizsgálatának interszekcionális megközelítése
Holka László: Globális helyzetjelentés az alkoholról és az egészségről, 2018
Hajnal Béla: Egészségi állapotbeli, élettartambeli és jóléti egyenlőtlenségek az amerikai idősek körében

Gazdaság 
Nádudvari Zoltán: Megoldások a nem teljesítő hitelekre Írországban, 2010–2018
Nádudvari Zoltán: Új empirikus megközelítés a külföldi közvetlen beruházásnak a gazdasági növekedésre gyakorolt hatására, spanyol esettanulmánnyal
Nádudvari Zoltán: Az atomenergia hasznosításának távlatai Kínában
Nádudvari Zoltán: A németországi vállalatok adóztatása az adók versenyében, az Amerikai Egyesült Államok 2018. évi adóreformja után
Nádudvari Zoltán: A Nyugat-Balkán piacgazdasági átmenetének és a fenntarthatóság korlátainak diagnózisa
Nádudvari Zoltán: Szolgáltatások nemzetközi kereskedelme, a német középvállalatok is aktívak 
Nádudvari Zoltán: A pénzügyi biztonságot fenyegető külső kitettség tényezői a közép-kelet-európai országok gazdaságában
Nádudvari Zoltán: Horvátország részvétele a globális értékláncban
Nádudvari Zoltán: A munkanélküliség és a bérek alakulása közötti összefüggés azonosítása a Szlovák Köztársaságban
Nádudvari Zoltán: Az időskorúak nyugdíjjövedelmeinek jelenlegi és várható megfelelése az Európai Unió tagállamaiban, 2018. évi beszámoló (I. kötet)
Nádudvari Zoltán: Az Oroszország elleni szankciók és az ellenszankciók gazdasági, külkereskedelmi és pénzügyi hatásai

Általános kérdések 
Holka László: Időmérleg - nemzetközi konferencia Budapesten
Holka László: Az ENSZ második világfóruma az adatokról
Holka László: Jelentés a fenntartható fejlődési célokról, 2018

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése